Smiltenes skolēni domes balvas saņēmuši

Smiltenes pilsētas domes piešķirtās naudas balvas ir izmaksātas visiem mācībās labākajiem 2007./08. mācību gada 12. klašu absolventiem. To "Ziemeļlatvijai" apliecina pilsētas ģimnāzijas un Centra vidusskolas direktores.

 

Ik gadu domes prēmiju 100 latu apmērā saņem katrs 12. klases absolvents, kura atestātā vidējā atzīme ir astoņas balles un vairāk.

 

Nesen "Ziemeļlatvija" saņēma lūgumu painteresēties, "kur palikušas pagājušā gada Smiltenes skolnieku solītās prēmijas par labām sekmēm". Jautājuma uzdevējs skaidroja, ka domājis pašvaldības izmaksātās naudas balvas, bet vēlāk atzina, - acīmredzot viņa rīcībā esošā informācija bijusi maldīga.

 

Pagaidām nav pasniegtas tikai mecenātu (smilteniešu novadnieku - redakcijas piezīme) prēmijas pieciem Smiltenes ģimnāzijas 12. klašu absolventiem, kuri aizvadītā mācību gada noslēgumā saņēma Ministru kabineta Atzinības rakstus.

 

"Vēl nav izdevies sameklēt rokā visus mecenātus, taču gan jau nekur šīs prēmijas nepaliks," cer Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis.

Izglītība