Smiltenes tehnikumā:Ciemos brauc lietuvieši

Šis rudens Smiltenes tehnikumā ir bagāts ar ciemiņiem. Nupat četras nedēļas tehnikumā pavadīja astoņi jaunieši un skolotāja. Viņi bija ieradušies projekta "Agrobizness, lauku biznesa studentu profesionālo iemaņu apguve" ietvaros.

 

Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis stāsta, ka šo nedēļu laikā topošie pavāri, automehāniķi un celtnieki no Lietuvas mācījās latviešu valodu, iesaistījās praktiskās nodarbībās skolā. Tā kā tehnikumā nav iespējams apgūt ne celtnieka, ne automehāniķa arodu, vienu nedēļu šie jaunieši darbojās Smiltenes Profesionālajā vidusskolā.

 

"Projekta dalībnieki devās ekskursijā pa servisiem, aplūkoja Tepera trasi. Neizpalika arī kultūras programma un ekskursija pa Smilteni un Siguldu," saka direktors. Pēc līdzīga scenārija tuvākās trīs nedēļas pavadīs arī jaunākie ciemiņi no Lietuvas. Šoreiz visi lietuvieši ir ēdināšanas servisa kursa audzēkņi.

Izrādās, ka arī Smiltenes tehnikuma audzēkņiem būs iespēja pabūt citu valstu mācību iestādēs. Tā gan nebūs Lietuva, bet Igaunija.

Izglītība