Smiltenes tehnikumā uzņemti jauni audzēkņi

Pavisam 170 devīto klašu absolventus jaunajā mācību gadā uzņēmis Smiltenes tehnikums.

 

Pieprasītākās bijušas izglītības programmas "Ēdināšanas serviss" un "Viesnīcu serviss", kurās katrā izveidotas divas grupas. Pa vienai grupai ir komerczinību un veterinārmedicīnas programmās.

 

Līdz 15. augustam turpinās uzņemšana Smiltenes tehnikumā atvērtajā Latvijas Lauksaimniecības Universitātes filiālē, kur koledžas līmenī nepilna laika studijās var apgūt ēdināšanas servisa un viesnīcas servisa specialitāti.

Izglītība