Smiltenes tehnikumieši iemaņas apgūst Nīderlandē un Vācijā

Īstenojot aizvadītā gada nogalē uzrakstītos projektus, Smiltenes tehnikuma skolotāja no Nīderlandes atgriezusies ar jaunām idejām un zināšanām, kuras tālāk tiek nodotas audzēkņiem.

Smiltenes tehnikums piedalījās Mūžizglītības programmas izsludinātajos konkursos, precīzāk, „Leonardo da Vinči". Projektu vadītāja Maira Kupriša uzrakstīja trīs pieteikuma projektus, kuri tika arī apstiprināti - sagatavošanās vizīte uz Nīderlandi, pieredzes apmaiņas brauciens uz Nīderlandi diviem veterinārmedicīnas kursa pedagogiem par govju pedikīru un mobilitātes projekts (audzēkņu lauksaimniecības prakse Vācijā - red.). Apzina jaunās prakses vietasPirmā vizīte uz Nīderlandi projekta ietvaros norisinājās veiksmīgi. No Smiltenes tehnikuma uz ārvalstīm devās Biznesa pamatu un komercdarbības skolotāja Inguna Avota, kuru uzņēma Stoas Profesionālā Universitāte (turpmāk tekstā - Stoas skola).Stoas skolā izglītība galvenokārt tiek vērsta uz lauksaimniecības dažādām lauku sektora jomām, un viens no tās mērķiem ir apmācīt studentus lauksaimniecības mārketinga jomā.Šīs vizītes mērķis bija apzināt tādas nākotnes prakses vietas Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas, komerczinību, lauku tūrisma pakalpojumu, ēdināšanas un viesnīcu servisa kursu audzēkņiem, kas ir savienojamas ar ainavu saglabāšanu un nostiprināšanu, apkārtējās vides aizsardzību un angļu valodas pilnveidošanu tādu iemaņu apguvei, lai viņi varētu vadīt ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību.

Paveikts vairāk nekā plānots

M. Kupriša stāsta, ka vizītes laikā tika paveikts vairāk nekā paredzēts plānotā projekta ietvaros. Panākta ne tikai vienošanās par audzēkņu prakses vietām Nīderlandē „Leonardo da Vinči" mobilitātes projektā, bet arī viņu iesaistīšana Eiropas Savienības projektos, ko latviešiem piedāvāja sadarbības partneri no Nīderlandes.„Pateicoties skolotājas Ingunas Avotas apņēmībai un neatlaidībai, tehnikums ieguva divus jaunus turpmākās sadarbības partnerus starptautisko projektu īstenošanā no Stoas Profesionālās Universitātes un Groenhorstas koledžas," atklāj M. Kupriša.Abpusējā sadarbībā ar skolām, ir uzrakstīts vēl viens mobilitātes projekta pieteikums.

Par „Leonardo da vinči" programmu

Programma savu darbību Latvijā uzsāka 1998.gadāTās mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti  Eiropā un veicināt inovācijas ar starptautiskās sadarbības palīdzību„Leonardo da Vinči" sniedz iespēju iegūt darba un dzīves pieredzi citā valstī, uzlabot vispārējo profesionālo zināšanu līmeni.

Izglītība