Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā bagātina mācību procesu

Lai gan laukā vēl balta ziema, februāris Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā ir ļoti krāsains mēnesis. Līdzko tālākā plauktā nolikti Ritmikas dienas tērpi, tā sākumskolēni projektu nedēļā sāka gatavoties latviešu valodas un literatūras pasākumam "Satiekas pasaku tēli".

Gatavojoties tam, bērni visās klašu grupās rakstīja glītrakstus un iestudēja pasaku. "Pašus glītākos rakstu darbus veica Estere Elizabete Ponciusa, Kalvis Buldurs, Estere Žēbina, Santa Jegorova, Anete Mālkalne, Sintija Lūkina, Klēra Ērika Dokteniece, Elīza Kaupe, Beāte Velpe, Zane Mūsiņa un Kristīne Ķikute. Viņi izpelnījās visaugstāko skolasbiedru un skolotāju novērtējumu, saņēma visvairāk uzlīmju un atzinību," stāsta sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Anita Urbacāne.

Iestudējumos nebija uzvarētāju un arī zaudētāju, jo aktīvi darbojās visi. Skolēni kopā ar pedagogiem pārliecinājās, cik bagāta ir latviešu tautas folklora - minēja mīklas, stāstīja anekdotes, skandēja tautasdziesmas un atcerējās sakāmvārdus. Tad ieradās viņi: Sniegbaltīte ar septiņiem rūķīšiem, sals ar zaķi, abru taisītājs, zaķu ģimene.

"Redzējām, kā pelīte palīdzēja izvilkt rāceni, atnāca arī trīs tēva dēli, muļķa saimnieks, viltniece lapsa un gailis un meža pavēlnieks vilks," aizrautīgi saka skolēni.

Arī skolotājām bija jāparāda sava prasme iejusties kādā tēlā. Savukārt pasākuma dalībniekus uzmanīgi vēroja eksperti - nākamie pirmklasnieki.

Gandarījums bija visiem - gan rakstītājiem, gan lomu atveidotājiem. Pasaka māca, iedvesmo, rosina domāt, bet, pats galvenais, tām ir laimīgas beigas. Ar radošu pieeju skolēniem rīkos vēl vienu pasākumu, ko veltīs angļu valodai.

Izglītība