Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā: Pa varavīksnes ceļu

Pērn Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēni Comenius projektā "Varavīksnes pasaule" uzsāka sadarbību ar vienaudžiem sešās valstīs. Tikko četri skolas pedagogi ar spilgtiem iespaidiem un emocijām atgriezās no vizītes Turcijā, kur prezentēja Latvijas nacionālos svētkus.

 

Skolu partnerība "Varavīksnes pasaulē" meklē kopīgo un atšķirīgo starp valstīm (Holandi, Turciju, Poliju, Bulgāriju, Portugāli un Latviju) kultūrā un valodās. Katrai no valstīm ir piešķirta sava krāsa. Projekta dalībnieki darbojas dažādās jomās.

 

 

Viesojoties Turcijā, katra valsts prezentēja savus nacionālos svētkus, strādāja pie nākamajiem darba uzdevumiem un iepazina kontrastaino zemi. Tā krasi atšķīrās no Latvijas gan dabas, gan cilvēku domāšanas ziņā.

 

Direktores vietniece izglītības jomā informācijas un projektu darbā Inga Jurciņa stāsta, ka Turcijā latviešu delegācija viesojusies Konjas skolā. Šīs vizītes tēma bija katras valsts nacionālie svētki. Smiltenieši prezentēja Jāņus, Dziesmu un deju svētkus, Draudzīgo aicinājumu un to, kā Latvijā svin kāzas.

 

 

 "Šie svētki lielākoties sasaucās ar mūsu skolu. Pārējo valstu dalībniekus cienājām ar Jāņu sieru. Viņi atzina, ka neko tādu vēl nebija baudījuši. Prezentāciju veidošanā iesaistījās gan mūsu skolotāji, gan skolēni. Ieguldīts ir liels darbs," saka I. Jurciņa. Trīs pakalnu pamatskolas pedagogi atklāj, ka projektā darbojas lieliska komanda. Bez prezentācijām nopietni bija jāķeras klāt tālākajiem plāniem un atskaišu gatavošanai.

 

Skolas direktore Inese Raiskuma un direktores vietniece izglītības jomā Vita Leite ar apbrīnu stāsta par redzēto Konjas skolā. "Pamatskolā pavisam mācās 2000 skolēnu, kurus izglīto 70 skolotāju. Skolēni staigā formas tērpos, kurus atmaksā valsts. Viens pedagogs no 1. līdz 8. klasei pasniedz visus priekšmetus. Tas tomēr ir ļoti pārsteidzoši," atklāj I. Raiskuma.

 

 

Viņa ar kolēģēm ievērojusi, ka tur valda disciplīna, cieņa pret skolu un pieaugušajiem, cilvēki ir sirsnīgi un draudzīgi. Daba tur esot pavisam atšķirīga, gluži kā citā pasaulē.

 

"Skolas ieguvumi ir draudzība, bērni var piedalīties dažādos darbos, mēs esam atvērti sabiedrībai. Ir svarīgi saprast, ka pasaulē neesam tikai mēs. Tajā ir daudz un dažādu cilvēku, kultūru, daba, mentalitātes," teic skolas direktore. Nākamajā vizītē uz Poliju dosies arī vairāki skolēni.

 

Izglītība