Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā - ritmiski un pozitīvi noskaņoti

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēni katru gadu ar nepacietību gaida Ritmikas dienu, kurā katras klases kolektīvs sniedz muzikālu, ritmisku un visai oriģinālu priekšnesumu. Gatavošanās lielajam notikumam aizņēma vairākas nedēļas.

Pēdējās divas nedēļas skolas gaiteņos un klasēs bieži bija dzirdama mūzika, jo visi nopietni gatavojās pasākumam. Dienai, kad katras klases kolektīvs demonstrēja atraktīvu priekšnesumu, kuram īpaši izvēlēti tērpi un mūzika. Pārsteigumu sagādāja arī skolotājas. Ovāciju pavadītas, viņas sniedza gana ritmisku un interesantu priekšnesumu.

Diena ir izdevusiesDirektores vietniece audzināšanas darbā Vija Sokolova atzīst, ka pasākums ir izdevies. "Visi bērni ir piedalījušies un parādījuši savu labāko sniegumu, izpildot ļoti ritmiskus un tehniskus vingrojumus. Tā kā esam iesaistījušies ekoskolu kustībā, tad viens no uzdevumiem ir veselīgs dzīvesveids. Ritmikas diena to atspoguļo vislabāk. Ja bērni prot pareizi izpildīt vingrinājumus un viņos ir pozitīva attieksme pret darbu, tad padarītais vainagojas panākumiem," stāsta V. Sokolova.

Viņu priecē tas, ka ik gadu pasākumā uzstājas arī bijušie skolēni (tagadējie ģimnāzisti), kuri pamatskolas skolēniem parāda, cik daudz var panākt, regulāri vingrojot un dejojot.

Mazie tīģerēni jūtas pārsteigtiBērniem viens no emocionālākajiem un spilgtākajiem mirkļiem Ritmikas dienā bija apbalvošanas ceremonija. Klašu kolektīvi tika apbalvoti dažādās nominācijās - interesantākie tērpi, raitākie deju soļi, mūzika. Tomēr kulminācijas brīdis bija tad, kad katrā klašu grupā paziņoja Ritmikas dienas kausa ieguvējus, kā arī tos, kuri šogad izpelnījās nomināciju - skatītāju simpātija.

Pasākuma izskaņā patīkamu pārsteigumu piedzīvoja 2.c klase, kura kļuva par skatītāju simpātiju. Viņus nebija iespējams nepamanīt, jo vienotais, košais (tīģera maskas) un atraktīvais priekšnesums piesaistīja daudzu acu skatienus. "Mums ir kauss, diploms un dāvaniņas.

Esam skatītāju simpātija," priecīgi sauc 2.c klases skolēni Elvis Ābols, Kaspars Pakulis, Elizabeta Cera un Agita Rīdere. Viņu audzinātāja Maija Cinkus pastāstīja, ka tērpi izvēlēti par godu Tīģera gadam. "Tīģeris ir laimes nesējs, un viņš mums šodien arī atnesa laimīti. Jūtamies mazliet pārsteigti, jo mūsu favorīti bija 3.b klases skolēni. Bet mēs patiesi centāmies, daudz trenējāmies un gatavojāmies šim pasākumam," saka audzinātāja.

Izglītība