Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā visi cenšas dzīvot zaļi 1

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēni katru gadu cenšas dzīvot zaļi, šķirojot atkritumus un vācot baterijas, kopjot skolas apkārtni un tuvējo mežu. Šajā mācību gadā skola vēl nopietnāk nolēmusi pievērsties ekoloģiskas vides veidošanā, tāpēc iesaistījusies ekoskolu kustībā.

Ekoskola ir viena no Vides izglītības fonda programmām. Tā ir programma, kas veicina izpratni par ilgtspējīgu attīstību gan mācību priekšmetos, gan arī ar konkrētu rīcību skolā un tās apkārtnē. Šī sistēma stimulē skolēnus un skolotājus uz aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, lai nodrošinātu vides aizsardzības pasākumu ieviešanu.

Pretendē uz ekoskolas nosaukumuSmiltenes Trīs pakalnu pamatskolā ekoskolu kustības koordinatore ir Vija Sokolova. Viņa stāsta, ka zaļā domāšana iepriekšējos gados novedusi viņus pie iesaistīšanās ekoskolu kustībā.

Mācību gada beigās skolām, kuras parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot ekoskolu programmu prasības, piešķir Zaļo karogu (programmas simbolu). Uz prestižo vides kvalitātes zīmi un sertifikātu pretendē Trīs pakalnu pamatskola.

"Lai iegūtu ekoskolas nosaukumu, esam izstrādājuši savu vides kodeksu. Esam apņēmušies turpināt šķirot atkritumus un vākt baterijas, iesaistot pilsētas iedzīvotājus; iesaistīt skolēnus un skolas darbiniekus skolas apkārtnes un pilsētas sakopšanas talkās; sakopt vietējo mežu un piedalīties meža dienās; uzsākot jauno projektu "Ekoloģija un daba", tiks iesaistītas visas klašu grupas projekta darbā," stāsta V. Sokolova.

Šajā gadā skolā plānots veikt logu nomaiņu un ārējās fasādes siltināšanu, līdz ar to samazināsies siltuma zudums.

Iesaistās visiSmiltenieši izveidojuši arī ekopadomes sastāvu, kurā darbojas skolēni un viņu vecāki, pedagogi, direktore un tehniskais personāls.

1.b klases skolnieks Jānis Mūrmanis uz skolu atnesis četras kastes ar izlietotajām baterijām. "Ja mēs baterijas nomestu zemē, tas būtu kaitīgi. Tās ir ļoti indīgas. Nododot baterijas skolā, mēs izdarām labu darbiņu," stāsta Jānis.

Pozitīvi skolas ieceri, dzīvot zaļi, vērtē pirmklasnieces Annijas vecmāmiņa Astrīda Bārdiņa. "Svarīgi, lai bērns dzīvotu tīrā un sakoptā vidē. Mājās ar mazbērniem vienmēr šķirojam atkritumus. Mācu arī nemest zemē papīrus. Ja skolā tam pievērsīs pastiprinātu uzmanību, tad bērni patiešām izaugs par gudriem un kārtīgiem cilvēkiem," saka pensionāre.

Komentāri 1

Topošā pirrmklasnieka mamma

Malači, sen jau vajadzēja!
Bērni varēs lepoties, ka iet Ekoskolā.

pirms 11 gadiem, 2010.02.05 08:56

Izglītība