Šodien Smiltenē tūkstošiem ļaužu atceras un godina savu bijušo skolu

Šodien Smiltenes ģimnāzija ciemos gaida vismaz trijus tūkstošus viesu. Skola ar vērienu svin savu simtgadi, par ko vēl ilgi atgādinās ceturtdien Abula upes krastā iestādītā bērzu birzs.

 

Tā atrodas šosejas malā starp Smilteni un Pavāriem. Birzī aug 100 kociņu stādi, kas atvesti no Podiņu stādaudzētavas Lubānas pusē. Tā ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes mežsaimniecības dāvana Smiltenes ģimnāzijai lielajā jubilejā.

 

"Ideja ir skaista. Bērzi pie skolas noveco, un, noslēdzot vienu gadu simteni, nākošajā skolai jādod vietā kaut kas jauns," spriež ģimnāzijas matemātikas skolotāja Vera Rācene. Viņa strādā savā bijušajā skolā, kuru absolvēja 1980. gadā.

 

V. Rācenei, tāpat kā citiem ģimnāzijas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, birzī katram ir savs kociņš, jo viņi tos arī stādīja.

 

"Gan jau katrs gribēja savu bērzu, lai pēc tam var par to rūpēties," smaida Austrumvidzemes mežsaimniecības Silvas iecirkņa vadītājs Normunds Vīksna.

 

Absolventi ir visurAizaugušo meža pļavu bērzu stādīšanai izvēlējās Austrumvidzemes mežsaimniecība. Jau agrāk šo vietu rosināja sakopt vietējā pašvaldība, jo teritorija ir pilsētas vizītkarte, iebraucot Smiltenē no Silvas puses.Nesen mežsaimnieki pļavā ceļa malā nozāģēja alkšņus un kārklus un sagatavoja vietu birzs stādīšanai. No stirnu zobiem vēl mazos kociņus glābs speciāli plastmasas aizsargi, kādus mežsaimnieki izmanto, aizsargājot ātraudzīgās apses.

 

Arī N. Vīksna ir Smiltenes ģimnāzijas (toreiz - vidusskolas) absolvents. Skolu viņš pabeidza 1985. gadā un jubileju tagad gaida ar ļoti labām sajūtām. "Skolai ir tik daudz gadu, un tā visu šo laiku ir noturējusies."

 

No svētku programmas piedāvājuma viņam interesantākais šķiet gājiens cauri pilsētai un koncerts, uzrunas un apsveikumi Jāņkalna estrādē.

 

Smiltenes ģimnāzijas direktore, skolas 1985. gada absolvente Velga Mālkalne prognozē, ka šodien skolas lielo jubileju svinēs vismaz trīs tūkstoši ļaužu.

 

"Interese par simtgadi ir ļoti liela. Visu mācību gadu mums zvana dažādu gadu gājumu absolventi. Daudzi sūta atmiņas par savu skolas laiku," priecājas direktore.

 

Svinēs visu dienuPar svētku kulmināciju V. Mālkalne nosauc vakara uzvedumu Jāņkalna estrādē un salūtu, kas debesīs uzšausies pulksten vienos naktī.

 

 

Uzvedums "Saules atspulgā" estrādē sāksies pulksten 19.00. Uzveduma režisore Inga Sīmane stāsta, ka tajā būs apsveikumi, dziesmas un dejas. "100 gadi ir ļoti ietilpīgs laika posms, un visiem vēsturiskajiem faktiem iziet cauri nevaram. Gribam akcentēt vērtīgāko un būtiskāko, kas raksturīgs skolas laikam, - it kā katrai paaudzei savs, bet tomēr arī tās visas vienojošs," saka I. Sīmane.

 

Smiltenes ģimnāzijas simtgadei skola kopā ar saviem atbalstītājiem gatavojās vairāk nekā gadu. Šodien pilsētā skolas jubilejas pasākumi notiek visu dienu.

 

Pulksten 12.00 Baznīcas laukumā ar defilē programmu uzstāsies E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris. Pulksten 13.00 sāksies svētbrīdis luterāņu baznīcā. Pulksten 14.00 salidojuma viesi varēs skatīties deju uzvedumu "Buratīno piedzīvojumi" kultūras un sporta centrā.

 

Daudz dažādu pasākumu notiks skolā. Svētku gājiens uz Jāņkalna estrādi no skolas izies pulksten 18.00. Balle un klases vakari skolā sāksies pulksten 22.00.

 

Šodienas skolēni par savu skolu - Lasīt šeit!

Izglītība