Šogad nākamo studentu cīņa par par studiju stipendijām bijusi tik sīva, kā nekad

Septiņi topošie studenti uz 1500 latiem. Tik liela bija konkurence, lai iegūtu Latvijas Universitātes Fonda "Ceļamaizes un M. M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju" 2010./2011. akadēmiskajam gadam. To 26 Latvijas vidusskolēnu vidū, kuriem šo stipendiju piešķirs, ir arī Smiltenes ģimnāzijas abiturientes Evija Jaškova un Ginta Augule.

Šogad cīņa, lai iegūtu 1500 latus lielo stipendiju, bija ļoti sīva, atzīst Latvijas Universitātes (LU) Fonda komunikāciju speciāliste Laine Vose. Summa katram stipendiātam tiks sadalīta uz 10 mēnešiem un būs 150 lati mēnesī.

Skolai tādi stipendiāti pirmo reiziKonkursā izraudzītie 26 jaunieši stipendiju saņems, ja viņi izvēlēsies uzsākt studijas LU.Ļoti daudziem studentiem 1500 lati ir liels finansiāls atbalsts. Taču, lai šādu palīdzību saņemtu, pretendentam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

"Jaunietim jābūt aktīvam, sabiedriski motivētam, orientētam uz savu nākotni. Viņa vidējā atzīme atestātā nevar būt zemāka par 7,5 ballēm. Vērā tiek ņemti arī citi faktori," skaidro L. Vose.

Pirmajā kārtā konkursa komisija neklātienē vērtēja katra pretendenta sasniegumus, skatīja rekomendācijas, sociālo stāvokli un vidējo atzīmi. Pēc tam cīņu par stipendiju turpināja 148 labākie jaunieši no visas Latvijas. Pēc otrās kārtas intervijām klātienē komisija izvēlējās tos jauniešus, kuri iegūs LU Fonda un mecenātes Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs stipendiju.

Līgumi tiks slēgti 30. augustā pēc reģistrēšanās studijām LU, kad izvēlētais kandidāts kļūs par šās augstskolas studentu.

Smiltenes ģimnāzijas audzēkņi par LU Fonda stipendiātu izraudzīti pirmo reizi. Skolas direktore Velga Mālkalne atzīst, ka E. Jaškova un G. Augule stipendiju ir pelnījušas pamatoti un ir izcilas ģimnāzistes - labi mācās, ir sabiedriski aktīvas un daudz darījušas skolas labā.

2009. gadā LU fonda "Ceļamaize" stipendiju no bijušā Valkas rajona skolēniem saņēma Valkas ģimnāzijas absolventes Dita Kalniņa un Kristīne Plūmīte.

Cer uz vecāku atbalstuNākamie studenti visbiežāk pretendē uz LU Fonda un nodibinājuma "Vītolu fonds" stipendiju. Ir arī atsevišķas nozaru stipendijas, ko piešķir uzņēmumi, taču tāds atbalsts ir mazāk pieejams.Taču vairāki apvaicātie abiturienti un studenti atzīst, ka nav pat mēģinājuši pretendēt uz valsts mēroga stipendijām, jo apzinās, ka neatbilst kritērijiem.

Arī smilteniete Inga Ērgle, vēl mācoties Smiltenes ģimnāzijas 12. klasē, tāpēc necentās iegūt nevienu no stipendijām. Tagad viņa studē Rīgas Tehniskajā Universitātē pirmajā kursā uzņēmējdarbības loģistiku. Budžeta grupā Inga netika, jo uz 70 studentiem bija tikai 10 budžeta vietas. Smilteniete palika dažas vietas "aiz svītras".

"Stājos arī Latvijas Universitātē uz vairākām studiju programmām, un visās tiku budžetā. Taču ļoti vēlējos mācīties tieši loģistiku. Uzskatu, ka tā ir perspektīva nozare Latvijā un strauji attīstās. Ļoti priecājos, ka mani atbalsta vecāki un ļauj studēt to, ko es visvairāk vēlos, nevis lika iet tur, kur tiku budžetā, bet par ko man nav milzīgas intereses," saka Inga.

Pateicoties vecāku atbalstam, Inga papildu studijām nestrādā. Taču daudzi kursabiedri piepelnoties, strādājot par pārdevējiem lielveikalos vai oficiantiem. Tie, kuri darbu meklē, to arī atrodot.Tagadējo 12. klašu skolēnu domas pašlaik gan ir aizņemtas tikai ar eksāmeniem un augstskolas izvēli, nevis studijām. Iestāšoties, un tad arī domāšot, kā izdzīvot. Visiem apvaicātajiem abiturientiem prioritāte ir iekļūt budžeta grupās.

Palīdz pašvaldības Skolas atzīst, ka skolēniem pamudinājums labi mācīties ir arī pašvaldības atbalsts. Arī šogad Smiltenes novada dome savā budžetā ieplānojusi naudas balvu 100 latu apmērā katram 12. klases absolventam, kura atestātā vidējā atzīme ir astoņas balles un vairāk.

Valkas novada dome šajā mācību gadā ieviesusi jaunu finansiālu pateicību papildu 10 latus lielajai ikmēneša stipendijai 9.- 12. klašu skolēniem un stipendijai par gada sasniegumiem, - proti, 10 latus mācību gada teicamniekiem, 4.-12. klašu skolēniem. Šo stipendiju skolēns var saņemt tikai vienu reizi mācību gada noslēgumā.

Strenču novada dome maksā savas pašvaldības skolu audzēkņiem 10 latus lielu ikmēneša stipendiju par labām sekmēm.

Izglītība