Stipendiātu vidū – Smiltenes ģimnāzijas absolvente

Svinīgā ceremonijā A. un K. Morbergu vasarnīcā par pilntiesīgiem LU Fonda stipendiātiem kļuvuši stipendiju programmas „Ceļamaize 2010 un M.M.V. Petkevičs" 2010./2011.akadēmiskā gada ieguvēji.

Latvijas Universitātes (LU) Fonda vadība priecājas, ka LU savas rindas papildinājusi ar labākajiem Latvijas vidusskolēniem - izciliem un sabiedriski aktīviem šā brīža LU 1.kursa studentiem. Jaunos studentus un LU Fonda stipendiātus sveica LU Fonda direktore Laila Kundziņa. 

 

„Ceļamaize 2010" stipendiāti: Jānis Andersons, Ginta Augule, Sandra Baumane, Dārta Dzenīte, Ieva Geislere, Ieva Krekovska, Laura Krekšina, Ieva Kursiete, Roberts Saulītis, Anna Soļima, Ieva Tomaša, Zelda Tropa, Raivis Vītoliņš. M.M.V.Petkevičs stipendiāti (stipendiju programmas „Ceļamaize" ietvaros): Valters Bogorads, Ieva Gudreniece, Sabīne Ģērmane, Madara Jakobsone, Sintija Kalniņa, Daiga Kuzmane, Inga Misiņa, Rita Mozais, Dagnija Purlīce, Kristaps Zvejnieks.  

Ginta Augule absolvējusi Smiltenes ģimnāziju, izvēloties studē LU Humanitāro Zinātņu fakultātē. 

Par savu ceļu uz LU un stipendiju stāsta: „Ceļš uz pilnvērtīgu augstāko izglītību sākās ar mācību uzsākšanu manā dzimtajā pilsētā Smiltenē. Smiltenes ģimnāzija ir nozīmīgs fundaments, kas ļāva apzināties sevi kā būtni, kurai jātiecas tiktāl, lai varētu teikt, ka esmu personība. Ceļš uz šo mērķi nav viegls, jo nākas ne tikai uzzināt, bet arī izprast, kādas vērtības ir svarīgas un vajadzīgas optimālai izaugsmei. 

 

Būtībā  - jo vairāk mācos un uzzinu, jo vairāk atskārstu, cik daudz vēl tomēr nezinu, tāpēc, izvēloties studēt LU, ceru gūt jaunu pieredzi, iepazīstot dažādus cilvēkus, aktīvi iesaistoties gan mācību darbā, gan arī darbojoties ārpus studiju darbā dažādās organizācijas, kas koordinē un pārzina ar kultūru un mākslu saistītas sfēras. Manuprāt, šis būs interesants, aizraujošs un intelektuāli piepildīts laika periods manā dzīvē, jo laikā, kas man sniegts, cenšos izdarīt optimāli daudz sevis pilnveidošanai un evolūcijas piedzīvošanai. 

 

Ir dažādas idejas profesionālas nākotnes izveidošanai un savas personības izaugsmei, tāpēc iespēja studēt LU Baltu filoloģijas bakalaura studiju programmā ir nozīmīgs un vērā ņemams faktors nākotnes plānu un mērķu realizēšanai, tāpēc gribu pateikt lielu paldies LU Fondam, kas nesavtīgi atbalsta izglītību, zinātni, mākslu, sportu un kultūru, kā arī vēlos pateikties par sniegto stipendiju „Ceļamaize", ar kuras palīdzību mana sadarbība ar LU būs vēl progresējošāka, radošāka un iespējām bagātāka. Paldies!"  

Par stipendiju:

„Ceļamaize - stipendija izcilai izglītībai" ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt perspektīvus un zinātkārus LU pamatstudiju programmu studentus, kuriem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, bet kuriem ir izcilas sekmes, motivācija studēt LU un veidot Latvijas nākotni. 

 

Stipendijas apjoms ir 1500 lati 2010./2011.akadēmiskajā gadā. Stipendiju var izlietot mācību maksas segšanai, ja neiekļūst budžeta grupā, vai ikdienas tēriņu segšanai - dzīvošanas izdevumi un sevis intelektuāla pilnveide.  

 

Informācija par LU Fondu:

Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Izglītība