Stipendiātu vidū trīs Smiltenes ģimnāzijas absolventi

2010./2011.akadēmiskajā gadā Kristapa Morberga stipendiju ieguvuši 22 studenti no trim augstskolām - 16 Latvijas Universitātes (LU) studenti, pieci Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti un viens Daugavpils Universitātes students. Stipendiju fonda kopējais apjoms ir 38 600 lati, vienam studentam paredzot stipendiju līdz 1800 latiem gadā.

LU Fonda Kristapa Morberga stipendiātu vidū: Dabaszinātņu studenti: Mārtiņš Briedis (Bioloģijas fakultāte), Inga Freiberga (Bioloģijas fakultāte), Sarmīte Gžibovska (Fizikas un matemātikas fakultāte), Danuta Ražuka-Ēbela (Medicīnas fakultāte), Reinis Švarcbahs (Medicīnas fakultāte).

Humanitāro zinātņu studenti: Una Alksne (Humanitāro zinātņu fakultāte), Svetlana Berdjugina (Humanitāro zinātņu fakultāte), Alīna Dukāte (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte), Arnita Grigāne (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte), Jana Vasile (Humanitāro zinātņu fakultāte).

Sociālo zinātņu studenti: Dina Afanasjeva (Ekonomikas un vadības fakultāte), Nika Aleksejeva (Sociālo zinātņu fakultāte), Inga Jēkabsone (Ekonomikas un vadības fakultāte), Diāna Ondža (Ekonomikas un vadības fakultāte), Dainis Pudelis (Juridiskā fakultāte), Dace Utināne (Sociālo zinātņu fakultāte).

Kristapa Morberga inženierzinātņu stipendija (RTU): Inta Barbane (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte), Jānis Jubels (Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte), Santa Kalva (Būvniecības fakultāte), Elmārs Leja (Transporta un mašīnzinību fakultāte), Ilze Rudzāte (Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte).

Kristapa Morberga stipendija (DU): Inese Gavarāne (Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte).

Stipendiātu vidū ir arī trīs Smiltenes ģimnāzijas absolventi - Santa Kalva, Elmārs Leja, Inga Freiberga.

Inga Freiberga šobrīd studē LU Bioloģijas fakultātē. Par sevi stāsta: „Esmu Bioloģijas fakultātes 3.kursa studente ar padziļinātu interesi par ornitoloģiju, īpaši putnu migrāciju. Jau kopš bērnības zināju, ka būšu ornitoloģe, gadiem ejot šī interese tikai pieauga, nevis zuda. Uzzinot, ka esmu saņēmusi K.Morberga stipendiju biju ļoti laimīga. Tas ir kā vēl viens solis uz augšu izaugsmē un pierādījums tam, ka arī citi tic manam darbam. Tas mudina ne tikai darīt ar vien vairāk un pamatīgāk, bet dod iespēju tā rīkoties, jo nav jādomā par blakus lietām."

Dižmecenāta K.Morberga stipendiju ieguvusi arī RTU Būvniecības fakultāte studente Santa Kalva, apgūstot transportbūvju specialitāti, un RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes students Elmārs Leja.

„Mani vienmēr ir saistījuši eksaktie mācību priekšmeti, transportbūve pavisam noteikti ir vieta, kur savas zināšanas varu papildināt un likt lietā. Man ir liels gods saņemt Kristapa Morberga stipendiju. Tas ir liels atbalsts man un visai manai ģimenei. Jūtos gandarīta, ka studijas ir tik atzinīgi novērtētas. Stipendija dod motivāciju darboties ar vēl lielāku mērķtiecību un uzcītību," norāda Santa Kalva.

Par savu ceļu uz stipendiju stāsta Elmārs Leja: „Šogad pavisam nejauši uzzināju par iespēju pieteikties Kristapa Morberga stipendijai. Esmu lepns, ka man izdevies kļūt par šīs stipendijas laureātu. Nenoliegšu, ka ieguldīts ļoti daudz darba un daudz kas upurēts, bet gandarījums, ka esmu novērtēts, ir neaprakstāms. Būt par dižmecenāta Kristapa Morberga stipendiātu ir liels gods un privilēģija, kas, protams, uzliek pienākumu būt vēl labākam, centīgākam, uzņemties darīt daudz, daudz vairāk un realizēt jaunas idejas."

Par stipendiju:

Kristaps Morbergs (1844-1928) ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš kopumā LU dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. K.Morberga dāsnums ir sniedzis iespēju izmaksāt viņa vārdā nosauktās stipendijas saskaņā ar testamentā pausto gribu: „Visu savu kustamu un nekustamu mantu, lai tā sastāvētu no kā sastāvēdama un lai tā atrastos, kur atrazdamās, kura man tagad pieder, kā arī to, kuru es turpmāk varētu iegūt, es novēlu par pilnu īpašumu Latvijas Universitātei Rīgā, kuru es ieceļu par savu universālmantinieci."

2009./2010.akadēmiskajā gadā uz vienu stipendiju pretendē astoņi LU studenti, kam vidējā atzīme ir virs 7,5 ballēm, kas ir sabiedriski aktīvi un motivēti studijām. Uz stipendiju varēja pretendēt LU bakalaura programmas studenti, sākot ar 2.kursu. RTU un Daugavpils Universitātes stipendiātus izvērtēja augstskolu komisija saskaņā ar K.Morberga stipendijas nolikumu.

LU Kristapa Morberga stipendijas pretendentus vērtēja komisija, kurā piedalījās LU akadēmiskais personāls, LU Studentu padomes pārstāvji, mecenāti un sabiedriskie darbinieki - komisijas priekšsēdētājs LU profesors Ivars Lācis; komisijas locekļi - LU profesors Juris Rozenvalds; LU emeritus profesors Edvīns Šilters; LU Fonda direktore Laila Kundziņa; LU Studentu padomes pārstāvji - Mārtiņš Līdaks, Guna Rābante, Līga Zaķe; LU mecenāts, SIA „Mediju Tilts" pārstāvis Filips Rajevskis; LU mecenāte, SIA „AMAIJA" direktore Dzintra Uibo; SIA „Latvijas Radio" valdes loceklis Dzintris Kolāts.

1928.gadā paustā testamentārā griba ir ļāvusi izciliem, sabiedriski aktīviem vai studentiem ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu saņemt stipendijas. Pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas 2001.gadā tika turpināta tradīcija izmaksāt K.Morberga stipendijas. Šo gadu laikā ir piešķirtas 497 stipendijas.

Informācija par LU Fondu:

Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Izglītība