Strenčos: Skola cer uz sociālās pedagoģes darbu

Strenču vidusskolā sākusi strādāt sociālā pedagoģe valmieriete Anita Krūmiņa. Skolas direktors Jānis Pētersons uzsver, ka skolai tas ir liels ieguvums, jo sociālais pedagogs izglītības iestādē ir ļoti vajadzīgs speciālists.

 

"Skola ir sabiedrības spogulis. Šobrīd, kad daudziem vecākiem ir finansiālas problēmas un jādomā par izdzīvošanu, ģimenēs rodas arī psiholoģiskas problēmas, un tās tiek ienestas skolā. Sociālais pedagogs var būt palīgs, risinot audzināšanas jautājumus ģimenē," saka J. Pētersons.

 

Viņš rosina skolēnu vecākus vajadzības gadījumā lūgt palīdzību skolas sociālajai pedagoģei. Viens no speciālistes darbiem, risinot konkrētu problēmu, ir koordinēt to institūciju darbu, kuras rūpējas par bērnu tiesību ievērošanu, taču ir kompetentas katra to darīt konkrētā aspektā atbilstoši savām zināšanām un prasmēm.

 

Izglītības iestāde nodrošina mācību un audzināšanas procesu, kā arī sniedz bērnam atbalstu. Sociālais dienests sniedz viņam finansiālu un psiho sociālu atbalstu. Bāriņtiesa lemj par nepieciešamību atņemt vecākiem aprūpes tiesības un par bērna ārpus ģimenes aprūpi vajadzības gadījumā. Ārstniecības iestāde sniedz bērnam nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Policija veic izmeklēšanas darbības un nodrošina likumpārkāpumu profilakses darbu.

 

"Risinot skolēnu uzvedības un sociālās problēmas, sociālais pedagogs koordinē darbu starp šīm institūcijām, jo skolotāji nevar to izdarīt vieni paši. Tam ir vesela atbalsta grupa," skaidro J. Pētersons.

 

Strenču vidusskolā sociālā pedagoga štata vieta izveidota sadarbībā ar Strenču pilsētas domi.

Izglītība