Studentu stipendijas 1000 LVL apmērā piešķirtas arī smilteniešiem

Vakar, 30.septembrī, 10 jaunie informācijas tehnoloģiju (IT) studenti saņēma stipendijas 1000 LVL apmērā pirmajam studiju gadam Latvijas augstskolās. Stipendijas jau otro gadu pēc kārtas piešķir kompānija DPA sadarbībā ar Latvijas Izglītības fondu (LIF) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) konkursa „Tev ir iespēja būt Pirmajam! Studē datorzinības - Informācijas tehnoloģijas!" uzvarētājiem. Pieteikties stipendijām varēja jebkurš 12. klases absolvents, kurš savas tālākās studiju gaitas saista ar IT tehnoloģijām.

 

„Neatkarīgi no tā, vai valstī ir labāki vai sarežģītāki laiki, vienmēr būs mērķtiecīgi, zinātkāri jaunieši un vienmēr būs uzņēmēji, kurus dzīs uz priekšu zināšanas un iniciatīva. Latvijas valstij ir nepieciešami kā vieni, tā otri. Jo uzņēmēji ir tautsaimniecības dzinējs, bet izglītība ir valsts ekonomikas degviela. Mūsu ieguldījums Latvijas IT nozares nākotnē ir šīs stipendijas jaunajiem studentiem, kuri jau ir pierādījuši, ka viņus vada zinātkāre, , neatlaidība un vēlme mērķtiecīgi veidot savu karjeru," skaidro DPA valdes loceklis Juris Vilders.

 

 

Izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe uzsver, ka IT ir viens no zinātnes prioritārajiem virzieniem Latvijā, kas izstrādāti ciešā sadarbībā ar tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem un uzņēmējiem. „Iesaistoties izglītībā un atbalstot studentus, uzņēmēji nodrošina sasaisti starp izglītību, zinātni un tautsaimniecību, vienlaikus demonstrējot savu atbildību par Latvijas nākotni, kas ir jo īpaši nozīmīga šajā laikā. Esmu pārliecināta, ka šīs, jau par tradīciju kļuvušās stipendijas, ir nopietns atbalsts jauniešiem, kas sekmēs kvalitatīvāku studiju rezultātu sasniegšanu un veicinās viņu konkurētspēju darba tirgū, līdz ar to - Latvijas tautsaimniecības izaugsmi", skaidro Tatjana Koķe.

 

Viens no galvenajiem kritērijiem, vērtējot skolēnu pieteikumus stipendiju konkursam, bija katra pretendenta motivācija un pamatojums, kādēļ viņš vai viņa vēlas studēt IT zinātnes, kā arī attiecīgā pretendenta sekmes un ārpusskolas intereses un sasniegumi. Tika piešķirtas 10 stipendijas - pa divām pretendentiem no Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Latgales. Stipendijas 100 Ls mēnesī konkursa uzvarētāji saņems pirmajā studiju gadā no septembra līdz jūnijam. Šis projekts neuzliek nekādas saistības stipendijas saņēmējiem pret stipendijas devēju. Vienīgā prasība ir sekmīgi mācību rezultāti augstskolā.

 

DPA ir viens no vadošajiem IT nozares dalībniekiem, kas saviem klientiem sniedz efektīvus risinājumus IT infrastruktūras, uzņēmuma pārvaldības un darbinieku kopdarbības jomās Latvijā, Lietuvā un Ukrainā. DPA ir Microsoft Zelta sertificēts (Gold Certified) partneris ar licencēšanas, informācijas apstrādes risinājumu, Microsoft biznesa risinājumu un īpaši sarežģītu infrastruktūras risinājumu kompetencēm.

 

Stipendiātu skaitā ir arī divi smiltenieši - Lauris Ločmelis un Nauris Vizulis.

Izglītība