Studētgribētāju RPIVA šogad ir par 80% vairāk

Salīdzinot studijām saņemto pieteikumu skaitu šogad ar identisku laika periodu pērn jāsecina, ka jaunieši studijām piesakās divreiz aktīvāk. Ja pagājušā gada 16. jūlijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) uzņemšanas komisija bija saņēmusi 104 pieteikumus, tad šogad dokumentus iesnieguši jau 187 studētgribētāji.

Lielākā interese ir par Pedagoģijas fakultātes piedāvātajām studiju programmām „Pirmsskolas izglītības skolotājs", „Pirmsskolas un sākumskolas izglītības skolotājs", „Sākumskolas izglītības skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā", kā arī Sociālo zinātņu fakultātes studiju programmu „Psiholoģijas bakalaurs".

Studentu īpaši augsto aktivitāti komentē RPIVA uzņemšanas komisijas vadītāja Iveta Gulbe: „Mums ir prieks redzēt, ka studētgribētāji šogad ir aktīvāki kā iepriekš, kad lielākais pieteikumu skaits tika saņemts īsi pirms dokumentu iesniegšanas termiņa beigām. Acīmredzot gan studenti ir apzinīgāki, gan arī augļus nesušas RPIVA reklāmas aktivitātes!"

Dokumentu pieņemšana no potenciālajiem studentiem RPIVA turpināsies līdz pat 3.augustam pilna laika studijām, un 17.augustam nepilna laika studijām.

RPIVA piedāvā 28 akreditētas un darba tirgū pieprasītas studiju programmas, piemēram, „Biroja administrators", „Komercdarbības organizācija", „Personāla vadība", „Psiholoģija", „Sabiedriskās attiecības".

Fakts, ka studenti vairāk interesējas par pilna laika programmām, kurās ir iespēja mācīties par valsts budžeta līdzekļiem.

Izglītība