Studijas kļūs par 50% dārgākas

Ja pērn pilna laika studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātē maksāja 750 latu gadā, tiem, kas gribēs studēt no šī rudens, būs jārēķinās ar vismaz 1200 latu izdevumiem. Līdz šim ik gadu LLU mācību maksu palielināja vidēji par simts latiem, bet šogad tās kāpums atsevišķās programmās būs gandrīz 500 latu, informē www.zz.lv

Par plānotajām studiju maksas izmaiņām satraukumu «Ziņām» pauž LLU studenti. Māris, kurš pašlaik Sociālo zinātņu fakultātē studē 3.kursā, ir pārliecināts, ka LLU draud straujš studentu skaita kritums, jo, viņaprāt, maksa par studijām tiks pielīdzināta Rīgas cenām. Viņa kursabiedri šogad maksājuši 600 latu par gadu, bet tiem, kas LLU iestāsies rudenī šajā programmā, būs jārēķinās ar 1000 latiem. Tik būtisks kāpums it kā bijis nepieciešams, jo Valsts kontrole norādījusi - LLU cenas nav vienlīdzīgas ar citām augstskolām. Revīzijas ziņojumā arī teikts, ka no valsts budžeta līdzekļiem tiek dotētas studiju vietas, ko apmaksā paši studenti, jo valsts uz vienu studējošo tērē gandrīz 2000 latus.

Cik maksā studijas?

Nobažījusies par maksu kāpumu visās augstskolās ir arī galvenā mūsu studentu aizstāvības organizācija - Latvijas Studentu apvienība (LSA). Tās vadība ir pārliecināta, ka reģionos studiju maksām jābūt zemākām nekā Rīgā. Taču vēl lielāku satraukumu studentu pārstāvji pauž par metodēm, kā tiek aprēķinātas maksas. Pašlaik īstas skaidrības par tām nav.

Kā skaidro LSA Sociālā virziena vadītājs Ēriks Dauksts, apvienība izrēķinājusi, ka 70 procentus no studiju maksas veido personāla atalgojums, bet atlikusī daļa tiek veltīta telpu uzturēšanai, komunālajiem maksājumiem un citiem sadzīviskiem tēriņiem.

«Atbilstoši finanšu rādītāju pieaugumam katrā no šīm jomām vajadzētu celt arī studiju maksas,» saka Ē.Dauksts.

Šogad par lauksaimniecības studijām no valsts budžeta nefinansētajiem studentiem jāmaksā 750 latu. Tas nozīmē, ka mācībspēku un citu darbinieku algām no tiem tiek 525 lati, bet citu izmaksu segšanai - 225 lati. Sabiedriskajā sektorā gada laikā algu kāpums bijis 33 procenti, tātad algu daļa palielinās līdz 698 latiem. Savukārt otrai izmaksu daļai pieskaitāmi 13 inflācijas procenti. Kopumā var aprēķināt, ka no rudens gada maksai Lauksaimniecības fakultātē jābūt ap 950 latiem, nevis 1200, kā to plāno LLU vadība.

«Cenas ir jāpalielina, tomēr tas jādara samērīgi,» saka Ē.Dauksts.

Izvairīgi komentāros

Izvairīgi plānoto studiju maksu kāpumu vērtē LLU Studentu pašpārvaldes vadītāja Lelde Birkava. Viņa domā, ka palielinājums ir adekvāts, lai gan daudziem lauciniekiem tādas summas vairs nebūs pa kabatai. Lai gan pašpārvalde deklarējusi, ka aizstāv studentu viedokli visās LLU struktūrvienībās, pagaidām studenti bijuši diezgan vienaldzīgi. Jāpiebilst, ka Valsts kontrole savā ziņojumā arī norādījusi - fakts, ka LLU maksā algu pašpārvaldes vadībai, rada iespējas studentu pārstāvjiem būt atkarīgiem no augstskolas administrācijas.

Jaunās studiju maksas apstiprinājusi LLU Mācību padome. 13.februārī par šo priekšlikumu lems augstskolas Senāts. Līdz tam LLU mācību prorektors Arnis Mugurevičs «Ziņām» atteicās sniegt jebkādus komentārus par būtisko mācību maksu kāpumu.

Lauksaimniecības fakultātes dekāne Daina Kairiša saka - lai arī tiek palielināta maksa, tomēr studentiem pieejams pietiekami daudz budžeta vietu. Tādēļ lielās maksas dabas zinātņu studentus LLU ietekmējot maz.

Jautājums par studiju maksu kāpumu sestdien, 2.februārī, būs viens no galvenajiem darba kārtībā arī LSA sēdē Daugavpilī.

Izglītība