Sumināti LU Fonda stipendijas „Ceļamaize 2009” 90 ieguvēji

Latvijas Universitātei (LU) veltītajā 90.gadadienas svinīgajā Senāta sēdē LU Fonds sveica sociālās stipendijas „Ceļamaize 2009" ieguvējus - izcilākos un sabiedriski aktīvākos LU 1.kursa 90 studentus, nākamos līderus.

 

Stipendiātus sveica LU rektors Mārcis Auziņš un LU Fonda valdes priekšsēdētājs Ivars Lācis, pasniedzot goda rakstus un svētku piemiņas veltes.

 

 

LU Fonda direktore Laila Kundziņa uzsver: „Kampaņa „Ceļamaize 2009" ir izdevusies, pateicoties LU mecenātu, partneru, draugu un LU saimes solidaritātei. Šos cilvēkus vieno viena patiesa pārliecība: Gods atbalstīt Latvijas Universitāti!"

 

 

90 „Ceļamaizes" stipendiāti ir tie īpašie, kas stipendiju ieguvuši LU 90.jubilejas gadā. Kampaņa tika atklāta šā gada februārī, kad 12.klases jaunieši pieteicās stipendijai, iesniedzot dokumentus, kas apliecina viņu labās sekmes, sabiedrisko aktivitāti un nepietiekamo finansiālo stāvokli studijām. Pēc divām kārtām un intervijām klātienē, tika noskaidroti tie 90 jaunieši, kas ir cienīgi saņemt stipendiju.

 

 

Stipendijas apjoms ir Ls 1800 gadā, ar tās palīdzību studentiem ir iespēja segt mācību maksu vai izlietot ikdienas tēriņiem, saņemot stipendiju katru mēnesi 10 akadēmisko mēnešu garumā.

 

 

Stipendiāti pārstāv visus Latvijas rajonus. Par godu LU 90.gadadienai izsludinātās stipendijas „Ceļamaize 2009" 90 ieguvēji:

 

Anita Abarenkova, Dina Afanasjeva, Anna Akmene, Nika Aleksejeva, Ilva Avotiņa, Eduards Baķis, Ieva Balode, Baiba Berķe, Daila Brizga, Romāns Čaplinskis, Santa Dakule, Guna Dancīte, Elīna Dindendorfa, Ieva Doze, Agnese Dravniece, Alīna Dukāte, Guna Eņģele, Elīna Fjodorova, Kristīne Gailīte, Edgars Grinbergs, Ieva Gulbe, Sarmīte Gžibovska, Iluta Gīle, Zane Ieviņa, Karlīna Irbīte, Maruta Jankēvica, Baiba Jonāne, Laura Jurka, Dita Kalniņa, Kristaps Kaņeps, Agnese Kapace, Ēriks Kažus, Iluta Klovāne, Zane Koha, Līga Kozlova, Kitija Krogzeme, Baiba Krūmiņa, Kristaps Kuciņš, Arina Kudrjavceva, Lauma Kupča, Māra Ķirse, Madara Ķirša, Zane Laure, Mārtiņš Līdacis, Reinis Liepa, Laila Linuža, Vēsma Lūsīte, Kristīne Markus, Laura Martinova, Artūrs Māss, Vitālijs Mikeļevičs, Anda Miščenko, Inta Mišina, Roberts Osītis, Inga Ozoliņa, Krista Ozoliņa, Artis Ozoliņš, Jānis Ozols, Viktorija Paraščiņaka, Ginta Pavlova, Zane Pērkone, Laila Pliena, Kristīne Plūmīte, Aleksandrs Potaičuks, Dace Puncule, Kristīna Putinceva, Dace Raudive, Toms Rēķis, Santa Roķe, Liene Romane, Kaspars Salenieks, Zane Samsone, Linda Sirmā, Kristīne Skuča, Igors Sorokins, Baiba Stafecka, Laima Šablinska, Zane Šinauska, Stella Tarvida, Zane Treinovska, Kristīne Trūpa, Dace Utināne, Matīss Veigurs, Ainārs Verbickis, Elīna Vilde, Raivis Vītols, Marika Voronova, Guna Začeste, Elīna Elisa Zālīte, Madara Zute.

 

 

No Valkas stipendiju „Ceļamaize 2009" Latvijas Universitātes 90.gadadienā ir ieguvušas Dita Kalniņa (Valkas ģimnāzijas absolvente, studijas uzsākusi LU Ekonomikas un vadības fakultātē) un Kristīne Plūmīte (Valkas ģimnāzijas absolvente, studijas uzsākusi LU Sociālo Zinātņu fakultātē).

 

 

„Svinīgajā Senāta sēdē jutos tiešām pagodināta. Biju pārsteigta un tajā pat laikā ļoti lepna, ka varēju piedalīties kopīgā pasākumā ar tik daudz ievērojamiem cilvēkiem," pārdomās dalās Dita.

 

 

„LU Fonda stipendija „Ceļamaize" ir viens no veidiem, kā labāk iejusties Rīgā. Iegūstot stipendiju, uzņēmos saistības ar LU Fondu, mecenātiem un pārējiem „Ceļamaizes" stipendiātiem. Tas liek justies piederīgai un savā ziņā pat gaidītai Rīgā," saka Dita.

 

Informācija par LU Fondu:

Nodibinājums LU Fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla mecenātisma organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

Izglītība