Tālis Jaunzemis: “Uz ielas neviens “Ābecīšu” audzēknis nepaliks”

Smiltenes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Ābecīši" šo mācību gadu vēl pavadīs savās tagadējās telpās, ko īrē no Smiltenes tehnikuma.

 

To, kas notiks pēc 1. septembra, rādīs laiks. Smiltenes tehnikums turpina iesākto projektu, lai pretendētu uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu veterinārmedicīnas izglītības programmas modernizēšanai.

Ēku Kalnamuižā 6, kur mācās nākamie veterinārārstu asistenti, projektā paredzēts kapitāli pārbūvēt un renovēt. "Ābecīšu" grupiņas atrodas ēkas otrajā stāvā, kur plānots izbūvēt vairākas modernas laboratorijas un auditorijas.

 

Runās ar katru vecāku"Ja termiņā uzrakstām stratēģiju un iesniedzam projektu, tad līgums tiek slēgts augustā, bet programmu ar finansējumu atvērs septembrī. "Ābecīšiem" esam ļāvuši dzīvot šajās telpās līdz 1. septembrim," skaidro Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis.

Smiltenes novada domes speciālisti mierina, ka bērnudārza audzēkņu vecākiem nevajag raizēties. Kaut arī jautājums par to, uz kurieni pārceltu "Ābecīšu" grupiņas, pašvaldībā vēl nav izlemts, bez bērnudārza neviens to audzēknis nepaliks.

 

"Pagaidām neesam šo jautājumu skatījuši, jo vēl ir laiks. Taču to noteikti darīsim, noskaidrojot situāciju ar katru bērnu un runājot ar katru vecāku. Uz ielas neviens "Ābecīšu" audzēknis nepaliks," sola novada domes Izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis.

Jautājums ir tikai par to, kādā statusā "Ābecīši" turpinās darbu, - kā patstāvīga iestāde vai arī tiks pievienoti citam bērnudārzam, un kādā gadījumā bērni iegūs vairāk.

Šobrīd "Ābecīšus" apmeklē 24 bērni pārsvarā no Smiltenes pagasta. Pirmsskolas izglītības iestādē ir divas grupiņas: trīs un četrus gadus un piecus un sešus gadus veciem bērniem. Ar bērniem strādā skolotājas Dace Zeihmane un Ineta Strauja un skolotāja palīdze Inese Meirāne.

 

Vēlējās "sociālā dārziņa" statusuBērnudārza vadītāja Ieva Krapāne- Rudīte cer, ka pārcelšanās gadījumā novada domei izdosies šo jautājumu atrisināt tā, lai ģimenēm rastos pēc iespējas mazāk sarežģījumu, arī saistībā ar vecāku maksu par bērnudārzu.

 

 "Ābecīšos" tā ir nedaudz mazāka, nekā Smiltenes pilsētas bērnudārzā "Pīlādzītis". "Ņemot vērā vairāku ģimeņu finansiālo situāciju, pat gribējām, lai novadā "Ābecīšiem" piešķirtu sociālā "dārziņa" statusu, taču tas neizdevās," atzīst bērnudārza vadītāja.

Smiltenes bērnudārzā "Pīlādzītis" precīza informācija par brīvajām vietām varbūtējiem papildu audzēkņiem būs pavasarī. Iestādes vadītāja Santa Rudzīte konstatē, ka vairākas ģimenes izņem bērnus no iestādes vai nu saistībā ar pārcelšanos uz ārzemēm, vai arī citu iemeslu dēļ.

Pagaidām "Pīlādzīša" jaunajā ēkā izmitināti arī šobrīd rekonstrukcijas dēļ slēgtās bērnudārza ēkas Mētras ielā audzēkņi. Smiltenes novada dome drīz izsludinās jaunu iepirkumu par atlikušo būvdarbu veikšanu.

 

"Savstarpēji vienojoties, novada dome dažādu iemeslu dēļ lauza līgumu ar būvdarbu iepriekšējo veicēju firmu "Amsek"," informē novada domes tehniskais direktors Uldis Rudzītis. Viņš uzsver, ka, neraugoties uz vēl veicamo darbu lielo apjomu, joprojām paliek spēkā rekonstrukcijas pabeigšanas līdzšinējais termiņš - šā gada 1. septembris.

Izglītība