Tehnikumieši uzņem apgriezienus Vācijā

Seši Smiltenes tehnikuma audzēkņi deviņas nedēļas pavadīja praksē Vācijā, kur būtiski papildināja profesionālās iemaņas un zināšanas lauksaimniecībā. Tomēr vērtīgākā šajās nedēļās bijusi svešvalodu apguve.

Jaunieši domā, ka Latvijā pārāk augstās prasības

 lauksaimniecībā noved pie mazo saimniecību izputēšanas.

 

Tehnikuma audzēkņiem lielisku iespēju savas zināšanas pielietot praktiski kādā no vācu saimniecībām un gūt pieredzi deva dalība Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammā ar projektu "Lauksaimniecības profesionālo prasmju pilnveidošana Vācijā".

 

Tehnikuma 2. veterinārmedicīnas kursa audzēkni Armandu Āri ne visai apmierināja prakses vietas jaunie saimnieki, tomēr pieredze, ko viņš guvis ārzemēs, ir vērtīga.

 

 

"Lielākais ieguvums bija redzēt, kā tiek sniegta pirmā palīdzība jaundzimušam teļam, kurš neelpo. Līdz šim neko tādu nebiju redzējis," stāsta topošais veterinārārsts Armands.

 

Strādājot Vācijā, puisis sapratis, ka Latvijā ir pārspīlētas dezinfekcijas prasības saimniecībās. Tas mazos zemniekus nereti izputina.

 

Ieguvums tehnikuma audzēknim bijusi vācu valodas zināšanu papildināšana. To apstiprina arī pārējie skolas biedri.

 

"Valoda man pat bija svarīgāka par iegūtajām iemaņām lauksaimniecībā," piebilst Jeļena Bīvainīte.

 

Praktikanti pirmajās dienās uzmanīgi vēroja piena pārstrādi, darbus govkopībā un aitkopībā, lai pēc tam paši varētu rūpīgi izpildīt uzdevumus. Tehnikumieši piedalījās piena pārstrādāšanā un strādāja fermā.

 

"Fermā darbs ir grūts, tāpēc apbrīnoju tās šefu, kurš rūpējas par 60 govīm. Viņš laiku bija saplānojis tā, ka visu varēja paveikt viens, kas tāds mani izbrīnīja, jo vienam to ir paveikt fiziski grūti," stāsta J. Bīvainīte.

 

 

Tehnikumieši ar savu precizitāti un ieinteresētību pierādīja, ka vācieši var viņiem uzticēties. Tas radīja labu ieskatu ne tikai par praktikantiem, bet arī veicināja turpmāko sadarbību ar Latviju.

 

Jaunieši atklāj, ka deviņu nedēļu laikā, ko pavadījuši Vācijā, iepazinuši sirsnīgus cilvēkus. "Man iepatikās, tāpēc pavisam drīz atgriezīšos Vācijā. Braukšu rudenī atpakaļ, jo vēlos uzsākt studijas Latvijas Lauksaimniecības universitātē," stāsta Jautrīte Semjonova.

 

Tomēr ne visi praktikanti vēlētos atgriezties pie tā paša saimnieka.

 

Projektu vadītāja Maira Kupriša pastāstīja, ka Mūžizglītības programmā gūtā sadarbība Smiltenes tehnikumam noderēs, piedaloties 2007. - 2013. gada profesionālās izglītības pievilcības projektu programmas izpildē.

 

 

 "Pieredze un prasmes būs nozīmīgas turpmāk, lai veicinātu jauniešu integrāciju Eiropas Savienības valstīs," domā M. Kupriša.

 

Pēc prakses Vācijā, kas vairākiem tehnikuma audzēkņiem bija pirmā ārzemēs, viņi mudina pārējos nebaidīties un riskēt. "Arī mēs sākumā baidījāmies vieni doties uz praksi ārzemēs, bet tagad to ne mirkli nenožēlojam," saka jaunieši.

Izglītība