Tīna Tilčika: “Šogad mūsu komanda ir ar īpaši dzirkstelīti.”

Par Smiltenes jauniešu domes jauno prezidenti ievēlēta Centra vidusskolas 12. klases skolniece Tīna Tilčika. Viņa ir apņēmības pilna jauniešu dzīvi pilsētā padarīt krāsaināku.

 

Jauniešu dome Smiltenē pastāv jau vairākus gadus. Tajā darbojas skolēni no tehnikuma, profesionālās un Centra vidusskolas, kā arī ģimnāzijas. Jaunā prezidente atklāj, ka šogad jauniešu domes komandā ir aktīvi un idejām bagāti cilvēki. Tāpēc par aktivitātēm T. Tilčika runā droši.

 

Ir liela atbildībaTīna jauniešu domē nokļuva aptuveni pirms trijiem gadiem, kad viņu tajā līdzdarboties uzaicināja bijušais skolasbiedrs Valdis Bērtiņš. "Piedalījos domes rīkotajās aktivitātēs.

 

Organizējām pasākumus tepat Smiltenē, Ziemassvētkos rīkojām labdarības koncertus un palīdzējām bērniem Palsmanē un Ērģemē. Iesaistījos arī projektos, lai nebūtu jāsēž mājās pie datora, kā to dara daudzi jaunieši," stāsta prezidente.

Visu šo laiku Tīna tikai iesaistījās pasākumos, bet kopš kļuva par jauniešu domes prezidenti atbildība ir krietni lielāka. "Ar jauno amatu esmu apradusi. Vēlējos kļūt par prezidenti, bet necerēju, ka mani patiešām ievēlēs. Šajā darbā man jābūt atbildīgai par pārējiem jauniešiem, par padarītajiem un nepadarītajiem darbiem. Bet viss ir forši, jo man patīk strādāt, palīdzēt citiem un attīstīt sevi," teic T. Tilčika.

 

Gatavojas jubilejas pasākumamTuvākais pasākums, ko organizē Smiltenes jauniešu dome, notiks 15. oktobrī. Tad tiks svinēta divu gadu jubileja jauniešu brīvā laika pavadīšanas centram "Miteklis". "Šim pasākumam gatavojamies nopietni. Būs "Mitekļa" skrējiens pa pilsētu, kurā piedalīsies skolēni no visām skolām.

 

Pēc tam "Miteklī" notiks arī diskotēka, kurā spēlēs Ansis Zvirgzdiņš," saka jauniešu domes prezidente. Viņai ir liels prieks, ka ar jauniešu domē esošajiem cilvēkiem ir viegli saprasties un sastrādāties. Viņi izrādot lielu iniciatīvu pasākumu organizēšanā un tad darbs nemaz neesot tik grūts. "Pagājušajā gadā domē trūka dzirkstelītes, bet šogad tā ir. Tāpēc mums izdosies!" optimistiski noskaņota ir jaunā prezidente.

Izglītība