Topošajiem ceļiniekiem pirks modernu tehniku

Jaunajā mācību gadā Smiltenes 29. arodvidusskolā (AVS) topošie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi savu nākamo arodu varēs apgūt, mācoties vadīt jaunu, modernu auto greideru un buldozeru.

 

Skolas projektam piešķirts Eiropas reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts finansējums - 231 124 lati - minētās tehnikas iegādei. Jau izsludināts atklāts konkurss iepirkumam, kurā līdz 27. maijam var pieteikties minētās tehnikas tirgotāji gan no Latvijas, gan ārzemēm.

 

"Visos ceļu būves uzņēmumos pamats darba kvalitātei ir jauna tehnika. Bez tās nevar strādāt. Savukārt skolai jābūt pirmajai, kura sagatavo savus audzēkņus darbam ar modernām tehnoloģijām," uzsver skolas direktora vietnieks Zigurds Purmalis.

 

Gandrīz visas mašīnas, uz kurām Smiltenes 29. AVS mācās strādāt topošie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, ir aptuveni 15 līdz 20 gadu vecas. Izņēmums ir jauns universālais ekskavators, kas iegādāts nesen citā projektā.

 

Smiltenes 29. AVS pēdējā laikā realizējusi divus projektus, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu topošo celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu kvalitatīvākai apmācībai. Skolā ir renovētas mācību telpas, iegādātas iekārtas, izstrādāti jauni mūsdienīgi mācību materiāli. Ārzemju skolu pieredzi iepazinuši vairāki skolas pedagogi.

 

Jaunais projekts "Ceļu būves mācību mašīnu iegāde Smiltenes 29. arodvidusskolā" veiksmīgi turpina iepriekšējos. Z. Purmalis uzsver, ka šis projekts arodskolai ir ļoti svarīgs. "Faktiski tehnikas parks jāatjauno katru gadu, un tieši šīs materiālās bāzes mums pietrūkst. Problēmu mēģinām risināt, īrējot tehniku no darba devējiem. Ir arī firmas, kuras mums izīrē tehniku uz atvieglotiem noteikumiem audzēkņu apmācībai," stāsta Smiltenes 29. AVS direktora vietnieks.

 

Apvaicātie ceļu būves uzņēmumu speciālisti piekrīt, ka jauna tehnika audzēkņu apmācībā ir ļoti būtiska. Nevar mācīties, apgūstot veco padomju laiku tehniku, bet pēc tam strādāt uzņēmumā, kurā ir moderna tehnika.

Izglītība