Trīs pakalnu pamatskolā cer iedibināt jaunu tradīciju

Īsi pirms skolēnu brīvlaika Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā pirmo reizi norisinājās muzikālais šovs "Koru kari". Atsauksmes par pasākumu bija tik pozitīvas, ka mācībspēks un skolēni šo pasākumu cer iedibināt par tradīciju.

"Jutu, ka dēls mājās gatavojas kādam pasākumam. Pilnīgi nejauši aizgāju dēlam līdzi uz skolu, lai palīdzētu sagatavoties pasākumam. Izrādījās, ka notiks „Koru kari" divās vecuma grupās. Paliku un paskatījos, kā īsti viss izvērsīsies," stāsta 3.c klases skolnieka Ērika Freiberga mamma Arnita.

Viņa jutās patīkami pārsteigta un savu sajūsmu neslēpa. "Ļoti kvalitatīvi noorganizēts pasākums. Klašu audzinātājas kopā ar mūzikas skolotājām Violu Krūmiņu un Līgu Osmu labā līmenī bija sagatavojušas bērnus dziesmu šovam. Kāds klases kolektīvs drosmīgi teatralizēti attēloja latviešu tautas dziesmu "Sijā auzas tautu meita", citi emocionāli un atraktīvi izpildīja dziesmu par skolu," stāsta A. Freiberga.

Bērni dziesmas izpildīja gan ar fonogrammu, gan klavierēm, gan bez pavadījuma. Ideja par muzikālo pasākumu skolā radās direktores vietniecei audzināšanas darbā Vijai Sokolovai.

"Skolā dziedāšanas tradīcijas ir senas. Mums ir zēnu un meiteņu koris. Lai tradīcijas bagātinātu, nolēmām rīkot muzikālu šovu, kas izvērtās par skanīgiem svētkiem. Priecājos, ka piedalījās pilnīgi visu klašu skolēni, jo tas radīja vienotību un apliecināja, cik daudz mēs varam paveikt visi kopā. Protams, saskatīju arī nelielas kļūdiņas. Bet no tām jau mācās," teic direktores vietniece.

Izglītība