Trīs pakalnu pamatskolu apbalvo ar Kvalitātes sertifikātu

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola atgādina, - līdz jaunajam mācību gadam vairs nav tālu. 1. septembrī skola gaidīs visus skolēnus un pirmsskolas izglītības grupas audzēkņus ierodamies pulksten 10.00.

 

"6. klašu skolēnus gaidīsim jau pulksten 9.30, lai fotografētos. Vecāku sapulci plānojam oktobra pirmajā dekādē," informē skolas direktore Inese Raiskuma.

 

19. augustā pulksten 18.30 Trīs pakalnu pamatskolā gaidīs nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz tikšanos ar klašu audzinātājām. Skolvadība lūdz tos pirmklasnieku vecākus, kuri vēl nav paspējuši iesniegt dokumentus, to izdarīt pirms sapulces vismaz 19. augustā no rīta.

 

Trīs pakalnu pamatskola pateicas 16 saviem absolventiem, bijušajiem 6. klašu audzēkņiem, kuri aizvadītajā mācību gadā čakli strādāja uz skolu partnerattiecībām Eiropā balstītā izglītojošas struktūras eTwinning projektā. Smiltenes Trīs pakalnu pamatskola ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kuras skolēnu un direktores vietnieces Ingas Jurciņas darbs apbalvots ar eTwinning Kvalitātes sertifikātu. To pasniedz tikai par lieliskiem projektiem, kuri sasnieguši noteiktus nacionāla un Eiropas mēroga standartus.

 

Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas skolēni projektā sadarbojās ar skolu Čehijā - apmainījās ar dažāda veida informāciju par savu valsti, dzīves veidu, ieradumiem, analizēja informāciju, to salīdzinot un meklējot kopīgo un atšķirīgo.

 

"Ziņa par to, ka mūsu projekts vienīgais Latvijā no 62 projektiem ieguva Kvalitātes sertifikātu, bija pārsteigums, jo izrādījās, ka mēs vienīgie darbu paveicām līdz galam," atzīst I. Jurciņa. "Paldies bērniem, kuri ziedoja savas piektdienas pēcpusdienas projektam, jo visi bija aizņemti ārpusskolas nodarbībās. Malači! Viņi ir talantīgi bērni, kuriem angļu valoda padodas un patīk, un attiecīgi bija arī rezultāts," uzsver direktores vietniece.

 

Tagad Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolai padomā ir nākamais projekts, kurā skolēni izzinās vēl vairāk Eiropas valstu. Par to lasiet kādā no nākamajiem "Ziemeļlatvijas" numuriem

Izglītība