Trūcīgām ģimenēm – bezmaksas pusdienas

Valkas novada Sociālais dienests sāk pieņemt iesniegumus par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgo ģimeņu bērniem, kuri apmeklē bērnudārzus vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes dienas nodaļā.

Sociālā dienesta vadītājas vietniece Natālija Dubrovska informē, ka pēc iesnieguma izvērtēšanas brīvpusdienas bērns saņems tik ilgi, cik ilgi ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss.

Diemžēl pirms jaunā mācību gada līdzekļu trūkuma dēļ topošie pirmklasnieki vairs nesaņems pašvaldības atbalstu skolas piederumu iegādei. Vēl pērn pirmklasnieku vecāki saņēma 40 latu lielu pašvaldības atbalstu. Arī uz brīvpusdienām var pretendēt tikai trūcīgās ģimenes. Citus gadus finansiālu atbalstu saņēma arī mazturīgās ģimenes.

Izglītība