Turpinās dziedāt, dejot un rādīt meistarstiķi

Lai profesionālās izglītības iestāžu jauniešus motivētu ne tikai apgūt aroda prasmes, bet arī saglabātu un attīstītu viņos vēlmi izpausties radoši, arī šogad notiks "Amatnieku svētki".

 

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta sadarbībā ar Valsts Jaunatnes iniciatīvu centru īstenotais projekts "Amatnieku svētki 2010" notiek daudzviet Latvijā, tostarp arī Smiltenē.

 

Šogad, tāpat kā pērn, par pasākuma organizēšanu atbildīgs būs tehnikuma kolektīvs. Kaut arī svētki norisināsies pavasarī, tehnikumieši darbam sāk gatavoties tagad. Smiltenes tehnikuma struktūrvienības vadītāja Anita Bērziņa pastāstīja, ka jāsāk veidot pasākuma programma, jāizkopj audzēkņu dziedāšanas un dejošanas prasmes, kā arī jādomā par meistarstiķi jeb amata prasmi, kas ik gadu jādemonstrē žūrijai. Darbs ir atbildīgs un apjomīgs.

Tradicionāli "Amatnieku svētki" notiek vairākos posmos - izglītības iestādē, reģionā un noslēguma pasākumā Rīgā. Pasākuma raksturīgākā iezīme ir jauno amatnieku sacensības dziedāšanā, dejošanā, teātra spēlēšanā, kā arī amata prasmju demonstrējumi. Iepriekšējo gadu "Amatnieku svētki" liecina, ka jaunieši ne tikai apgūst amatu prasmes, bet ir talantīgi, radoši un izdomas bagāti.

Izglītība