Tuvojas Latvijas Studentu apvienības 14. kongress

Šī gada 21. martā notiks Latvijas Studentu apvienības (LSA) 14. kongress. Tas atzīmēs jaunu pagrieziena punktu LSA darbībā un attīstībā.

 

Katru gadu martā tiekas vairāki simti augstskolu pašpārvalžu deleģēti studenti, lai kopīgi nolemtu studentijas attīstību nākamajam darbības gadam. Latvijas Studentu apvienības Kongress ir LSA augstākā lēmējinstitūcija, kas ik gadu iezīmē nozīmīgu pagrieziena punktu LSA attīstībā. Tajā tiek ievēlēts jauns prezidents, apstiprinātas Latvijas Studentu apvienības darbības prioritātes un nospraustas vadlīnijas, kā arī apstiprināts 2009. - 2010. gada LSA budžets.

 

 

Pirmoreiz ar jaunajiem prezidenta kandidātiem varēs iepazīties jau 7. martā LSA Domes sēdē, kas notiks Transporta un Sakaru institūtā. Tāpat Latvijas Studentu apvienības Domes sēdē 7. martā tiks uzsāktas diskusijas par Latvijas Studentu apvienības 2009./2010. gada vadlīnijām un budžetu.

Student, padomā - iespējams, arī Tevī mājo Latvijas Studentu apvienības prezidenta gars! Prezidenta kandidāti savu pieteikumu var iesniegt līdz 10. martam.

 

 

Nozīmīga Latvijas Studentu apvienības Kongresa sastāvdaļa ir valdes darbības izvērtēšana par iepriekšējo darbības laiku, atskatīšanās uz pērnā gada sasniegumiem un ķibelēm, kā arī revīzijas komisijas atskats uz Latvijas Studentu apvienības darbību.

 

 

Latvijas Studentu apvienības 14. Kongress notiks 2009. gada 21. martā Rīgā, Biznesa augstskolā Turība. Papildus informāciju par iespēju piedalīties Kongresā uzziniet savā Studējošo pašpārvaldē.

 

 

Latvijas Studentu apvienība ir studentu organizācija, kas darbojas ar mērķi pārstāvēt Latvijas studentus - gan topošos, gan esošos - un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Izglītība