Uzņemšana starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība” Banku augstskolā

Vēl līdz 2009. gada 27. novembrim Banku augstskolā var pieteikties starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība".

 

Studiju programma paredzēta cilvēkiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā, kā arī organizāciju vadīšanā. Studiju stratēģijas pamatā ir pašu studentu ieguldījums studiju procesā, daloties zināšanās, un patstāvīga mācīšanās procesa vadīšana.

 

Situāciju analīzes un citi materiāli tiek izmantoti, lai attīstītu izpratni par teorijas pielietojumu un risinātu praktiska rakstura problēmas. Programmas ietvaros tiek piemērota uz pētījumiem balstīta pieeja, aplūkojot vadīšanas problēmas.

 

Starpaugstskolu doktora studiju programma „Biznesa vadība", ko īsteno Banku augstskola sadarbībā ar Ventspils augstskolu un Rīgas starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu, ir akreditēta uz 6 gadiem no 12.12.2007. Līdz 30.12.2013.

 

 

Kopējā maksa par starpaugstskolu doktora studiju programmu „Biznesa vadība" ir Ls 6723,00 (par vienu studiju gadu Ls 2241,00, summa akadēmiskā gada laikā tiek sadalīta četrās iemaksās).

 

2006.gadā starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība" ir iestājušies 33 (BA - 15) studējošie, 2007.gadā - 30, (BA - 17) studējošie un 2008.gadā 22, tai skaitā 7 Banku augstskolā studējošie.

 

Banku augstskola - Tavas profesionālās veiksmes ceļš!

Izglītība