Vai piecgadi četros gados?

Tāpat kā daudzās nozarēs Latvijā, arī mūzikas apmācībā notiek reformas. Vien dīvaini šķiet tas, ka par reformām mūsu valstī sauc procesu, kas veidojas naudas trūkuma dēļ.

 

"Nepatīkami ir tas, ka šīs reformas tiek uzspiestas no augšas, tas ir, no Kultūras ministrijas, nekonsultējoties ar mūzikas skolu vadītājiem, un ļoti pieredzējušiem skolotājiem, kuri gadu desmitos ir izaudzinājuši daudz jauno talantu," pauž J. Cimzes Valkas mūzikas skolas direktors Guntis Freibergs.

 

Samazina stundu skaituReformas parasti veic cilvēki, kuri nav tieši saistīti ar mūzikas apmācību. "Neesmu pret reformām, taču tām ir jānobriest un praktiski jāpārliecinās par to lietderību kaut kādā laika posmā. Tikai pēc tam var pieņemt galīgo lēmumu," nešaubās skolas direktors.

Viņš nav apmierināts ar to, ka audzēkņiem ir samazinājies stundu skaits specialitātes priekšmetā. G. Freibergs to uzskata par pilnīgi nepieļaujamu rīcību. "Var samazināt citu mazāk nozīmīgu priekšmetu stundu skaitu finansiālu apsvērumu dēļ, taču tā nav reforma, bet uz noteiktu laiku spiestā kārtā stundu skaita samazināšana. Pie mums kā reformu definē situācijas maiņu, kurā bērniem tiek jūtami pazeminātas prasības," skaidro direktors. Tā būs obligāta ar jauno mācību gadu. Jau tagad stundu skaits ir samazināts par apmēram 50 procentiem.

 

Iepriekšējās reformas izgāzušāsReforma paredz, ka nodalīs to skolēnu daļu, kuri vēlas izmantot mūzikas izglītību kā profesiju, un tos, kuri to vēlas apgūt interešu izglītības līmenī. G. Freibergs piekrīt, ka šai otrai daļai patiešām var samazināt teorētisko zināšanu prasības.

 

"Nav jau nekāds noslēpums, ka, beidzot mūzikas skolu, audzēknis ir apguvis tik daudz teorijas kā mūzikas vidusskolas pirmajos kursos. Tas bērnu mūzikas skolā patiešām ir lieki," spriež direktors. Viņš ir pret šo reformu tāpēc, ka vairāku desmitu gadu laikā visdažādākās reformas jau ir bijušas un visas ir izgāzušās.

 

G. Freibergs ir pārliecināts, ka sistēmas centrā jābūt bērnam. Par to jau visi runā, taču dzīvē notiek citādi. Nevar taču samazināt stundas, nezaudējot darba kvalitāti un rezultātu. Tas ir gluži tāpat, kā savulaik populārajā lozungā, ka piecgades plāns jāizpilda četros gados.

 

To saprot ikviens pieredzes bagāts skolotājs. Skolotājiem kļūst mazāk stundu un viņi meklē citu darbu, kā, piemēram, visā valstī pazīstamais koncertmeistars Andris Niklavičs. Kopš 1. janvāra vairs nestrādā arī otrs - Ilmārs Siliņš. Ja novada dome nebūtu atradusi papildu līdzekļus, J. Cimzes mūzikas skolas pastāvēšana būtu apdraudēta. Dome iedeva tikpat daudz naudas, cik valsts.

 

Baltijā būsim pionieriJ. Cimzes mūzikas skolas saime atbalsta visdažādākos muzikālos pasākumus. Piemēram, visi četri koncerti gadumijā bija ļoti labi apmeklēti. Šajā mācību pusgadā ir paredzēts atsākt muzikālās trešdienas, taču koncertmeistara trūkuma dēļ cieš gan mācību process, gan jāatsaka koncerti.

 

Tatjanas Tīrumas vadītais skolas koris piedalījās Ausekļa 160 gadu jubilejas svinībās Alojā, kur notika kompozīciju konkurss. Skolas koklētāju ansamblis piedalījās kokļu svētkos Limbažos un Rīgā. Ir notikuši daudzi labdarības koncerti.

 

"Tas liecina, ka esam spējīgi dzīvot un darboties, bet jaunās ar varu uzspiestās izmaiņas noteikti traucēs. Daudzi izcili mūziķi mūsu mūzikas mācīšanas sistēmu uzskata par labāko pasaulē, bet tagad to sagraujam pašu rokām. Baltijas valstīs šajā ziņā būsim pionieri," ironizē G. Freibergs.

Skolā jaunums ir tas, ka novada dome ir apstiprinājusi papildstundu maksas tarifu. Diezin vai to izmantos daudz vecāku, jo viena mācību stunda maksā četrus latus. Var darboties arī pusstundu par attiecīgi mazāku samaksu.

 

To piedāvā arī pieaugušajiem, kuri vēlas papildināt prasmes sava instrumenta spēlē vai apgūt kādu instrumentu no jauna. Tas pats attiecas arī uz dziedāšanu. G. Freibergs informē, ka 2. semestrī mācību stundu skaits ir gluži tāds pats kā 1. un arī mācību maksa nemainās.

Izglītība