Valcēnieši piedalīsies valsts olimpiādēs

Vairāki Valkas ģimnāzijas skolēni ir sekmīgi piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādes 1. un 2. kārtā un izvirzīti pārbaudīt spēkus valsts olimpiādēs.

 

Valsts olimpiādes 1. kārtā sestdien vācu valodā piedalīsies 12. klases skolnieks Gatis Bērziņš un 11. klases skolēni Zane Rēpele un Artis Belka.

 

 "Protams, šo skolēnu zināšanas ir arī Smiltenes ģimnāzijas skolotājas Janīnas Ķergalves nopelns, kura Valkā ierodas reizi nedēļā, taču pamatā ir pašu bērnu patstāvīgs darbs un vācu televīzijas kanālu nopelns," uzskata direktores vietniece mācību darbā Gunita Gindra.

Savukārt uz valsts olimpiādi bioloģijā 26. un 27. janvārī ir izvirzīta 12. klases skolniece Daina Pētersone. Viņa jau vairākus gadus ir cieši sastrādājusies ar skolotāju Vitāliju Voliņu un panākumi neizpaliek. Šī priekšmeta izziņā ir ieguldīts pamatīgs abpusējs darbs.

Mācību gada 2. semestris skolā saistās ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Ģimnāzija gatavojas 90 gadu jubilejai, tāpēc daudzi darbi veltīti skolai. "Tie ir veltīti skolas vēstures elektronizācijai, tiek precizēti absolventu saraksti un īpaši pētīta skolas vide - kas šajās telpās ir noticis agrāk un kas notiek tagad.

 

Jaunieši vāc arī informāciju par skolotājiem dažādos laika posmos," stāsta direktores vietniece ārpusklases darbā Una Veinberga. Skolēnu intereses ir ļoti plašā diapazonā - sākot no zemnieku saimniecības izpētes līdz pat cilvēka izcelšanās teorijām. 11. klašu skolēni savus darbus pabeigs līdz martam, bet 10. klase tos tikai tagad uzsāk.

Izglītība