Valkā - ar īpašu sirsnību

Tuvojoties Zvaigznes dienai, Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga sacīja īpašu paldies skolas labākajiem audzēkņiem. Tā kā pērn šis pasākums visiem ļoti patika, nolemts to turpināt.

 

"Tikko noskanējušais zvans neiezvanīja mācību stundu, bet saietu tiem, ar kuriem skola patiešām lepojas. Ikdienā daudz ko nepagūstam, nepamanām un neievērojam, ka labi vārdi jāpasaka skolēniem, kuri to ir pelnījuši. Labu vārdu, patiesu paldies, gaiši domu un skaistu sapņu nekad nav par daudz," pārliecināta skolas direktore.

 

Sekmīgākā - Emīlija VeselovaŠoreiz skolas pateicības saņēma 41 ģimnāzijas audzēknis. Galvenais labāko skolēnu izvēles kritērijs bija - sekmes mācībās, un tas nozīmē, ka viņu vidējā atzīme ir 7,5 un augstāka. Vislabākās sekmes - vidējā atzīme 8,75 balles - ir 10.b klases audzēknei Emīlijai Veselovai. Katrs skolēns saņēma dāvanu - zvaniņu un direktores vai viņas vietnieces Vinetas Skutānas sagatavotu īsu raksturojumu. Vecākiem bija patīkami to dzirdēt. Zvans ir ģimnāzijas simbols. Tas gan aicina uz skolu, gan pavada no tās mājup. Direktore apbrīno tos bērnus, kuri deviņas stundas aktīvi strādā skolā, pēc tam vēl dodas uz sporta zāli, satiekas ar draugiem un paspēj sagatavot mājas darbus.

 

Gan skolēniem, gan vecākiemArī skolotājiem un klašu audzinātājiem ar speciālu anketu palīdzību bija iespēja izvirzīt, viņuprāt, labākos skolēnus - kuri ar labiem panākumiem ir piedalījušies mācību olimpiādēs vai guvuši augstus rezultātus sporta sacensībās. Lai izvirzītu pateicības saņemšanai, anketās minētos skolēnus, visi ieteikumi tika rūpīgi izvērtēti, jo arī šiem skolēniem būtiska ir vidējā atzīme. Tā nevar būt mazāka par 7.9.b klases skolniece Austra Jaunslaviete "Ziemeļlatvijai" atzina, ka viņai šī pieņemšana bija ļoti jauka un patīkama, jo varēja personīgi parunāties gan ar direktori, gan skolotājiem. Saieta dalībniekiem spēlēja "Ziemeļlatvijas" kameransamblis un jaunais vijolnieks Zigfrīds Niklavičs. Pie mielasta galda vecāki atzina, ka pieņemšana izdevusies patiesi jauka un mīļa

Izglītība