Valkā atklās radošo izstādi

Šodien pulksten 17.00 Valkas pilsētas bibliotēkā atklās pilsētas bērnudārza "Pasaciņa" audzēkņu, vecāku un vecvecāku radošo darbu izstādi "Es saceru un zīmēju".

Iestādes vadītāja Laila Ozoliņa stāsta, ka šajā mācību gadā viens no audzināšanas darba galvenajiem uzdevumiem bija raisīt bērnu jaunrades spējas un veicināt bērnu stāstīt prasmi un bērnu iztēli gan runas attīstīšanas nodarbībās, gan ikdienā.

Pieaugušie kopā ar bērniem no trīs līdz sešu gadu vecumam ilustrēja un sacerēja savas pasakas, mīklas un stāstus. Savukārt mazuļi līdz trīs gadu vecumam kopā ar pieaugušajiem veidoja attēlu grāmatiņas, kas aicina iepazīt dažādas lietas un parādības sev apkārt, kā arī stāstīt par tām, tādējādi attīstot valodu. Kopumā ir izveidota 131 grāmatiņa lieliem un maziem lasītājiem.

Izglītība