Valkā bērnudārzus beidz 70 nākamie skolēni

Valkā pavisam ir trīs bērnudārzi un tie ir atšķirīgi. "Gaismiņa" ir kristīgais bērnudārzs un svētkos parasti rituāli tajā atšķiras no citiem, turklāt šajā iestādē bērnus uztur par vecāku naudu.

Ziedu un meiju smaržu virpulis liecina, ka ir pienākusi tik ilgi gaidītā izlaiduma diena. "Gaismiņas" bērni ar vecākiem devās uz Valkas - Lugažu luterāņu baznīcu, kur notika svinīgs svētbrīdis par godu izlaidumniekiem.

Plašāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija"!

Izglītība