Valkā dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts „Ar vilciņu Rīgā braucu” 1

Sestdien, 22.maijā plkst.15.00 Valkas brīvdabas estrādē notiks Valkas un Strenču novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts „Ar vilciņu Rīgā braucu".

Šovasar, laikā no 6.- 11.jūlijam, Rīgā notiks X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Par tik liela notikuma dalībniekiem skolas vecuma bērni var kļūt reizi piecos gados, bet tikai pašiem laimīgākajiem ir lemts skolas gaitu laikā būt par svētku dalībniekiem divas reizes.

Būt šajos svētkos, izjust un dāvāt skatītājiem savu saviļņojumu, iepriecināt ar savu dziedāt, dejot un spēlēt prasmi, vēlas arī Valkas un Strenču novada bērni un jaunieši. Gan kolektīvu vadītāji, gan bērni un jaunieši ir ieguldījuši lielu darbu, lai apgūtu repertuāru un piedalītos skatēs. Nu tās ir noslēgušās un 24.maijā būs zināmi visi kolektīvi, kuri dosies uz Rīgu.

Nelielu daļu no X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra Valkas un Strenču novada bērni savām ģimenēm, draugiem, skolotājiem un novadu iedzīvotājiem vēlas parādīt koncertā „Ar vilciņu Rīgā braucu". Koncertā kopumā piedalīsies ap 400 bērnu un jauniešu no Valkas un Strenču novadiem, Valgas, Karksi Nuias un Tirvas. Skatītājiem būs iespēja klausīties folkloras kopu un orķestra priekšnesumus, dzirdēt korus, redzēt tautisko un sporta deju dejotājus.

Šis koncerts tiek finansēts Igaunijas - Latvijas pārrobežas sadarbības projekta „Supporting the Song and Dance Festival Tradition in Estonian - Latvian Border areas" (Dziesmu un deju svētku tradīciju atbalsts Latvijas un Igaunijas pierobežas teritorijā") ietvaros. Projektu koordinē Eiroreģions „Pleskava - Livonija", kura vadošais partneris ir Eiroreģiona Igaunijas sekcija.

Projekta mērķis ir aktivizēt kultūras dzīvi starp kaimiņvalstu pašvaldībām un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Projektā apvienoti 7 mazie projekti no Latvijas un 13 - no Igaunijas teritorijas. No Latvijas puses projektā piedalās Valkas un Alūksnes pašvaldības un nevalstiskās organizācijas. Pavisam kopā tiks organizēti 20 dziesmu un deju festivāli dažādās pierobežas pašvaldībās, kā arī koru festivāls Pilvā, Igaunijā. Projekta kopējais budžets ir 126 208 eiro.

Valkas un Strenču novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerta

„Ar vilciņu Rīgā braucu"

PROGRAMMA

Valka, 22.05.2010.

* Ganu polka - Ulda Žagatas horeogrāfija, Gunāra Ordelovska mūzika, dejo Strenču vidusskolas 7. - 9. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

* Ganu dancis - Skaidras Smelteres horeogrāfija, Andra Niklaviča tautas mūzikas apdare, dejo Valkas pilsētas KN pirmsskolas vecuma bērnu deju kopa „Saulstariņi", vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa

* Pīrādziņ, nāc ārā - grupas „Labvēlīgais tips" skaņdarbu spēlē Strenču vidusskolas pūtēju orķestris, diriģents Jānis Silakalns

* Läänemaa tustep - Urmo Känd horeogrāfija, tautas mūzika ansambļa „Folkmill" izpildījumā, dejo Tirvas ģimnāzijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītājs Valdeko Kalamees un Karksi Nuijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs „Samm sassis", vadītāja Anneli Arraste

* Sēdēju uz pasaules maliņas - igauņu tautas dziesma Alo Ritsing apdarē, dzied Valgas ģimnāzijas bērnu koris „Kirred", diriģente Reet Laanoja

* Lustīgs prāts - Hansa Hindperes mūzika, Priit Aimla vārdi - dzied Valgas ģimnāzijas bērnu koris „Kirred", diriģente Reet Laanoja

* Dziesma no mūzikla „Vidusskolas mūzikls" un deja „Mēs esam kopā" - dzied Valgas ģimnāzijas bērnu koris „Kirred", solisti Kristi Lemmik un Mikk Palover, diriģente Reet Laanoja, dejo Valgas ģimnāzijas bērni

* Mulgi polka - Villu Vähk horeogrāfija, tautas mūzika, dejo Tirvas ģimnāzijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītājs Valdeko Kalamees un Karksi Nuijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs „Samm sassis", vadītāja Anneli Arraste

* Manas mājas - Ērika Ešenvalda mūzika, Māras Zālītes vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, diriģente Ināra Vītola

* Latvju zeme vaļā stāv - Zigmāra Liepiņa mūzika, Māras Zālītes vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, diriģents Aivars Trēziņš

* Uciņdanči - Baibas Rasmas Šteinas horeogrāfija, tautas mūzika Jāņa Lāča apdarē, dejo Valkas pamatskolas 1. - 2. klašu tautas deju kolektīvs „Vainadziņš", vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa

* Aiz ezera balti bērzi - latviešu tautas dziesma Aivara Krūmiņa apdarē, spēlē Strenču vidusskolas pūtēju orķestris, diriģents Jānis Silakalns

* Vingrojumu komplekss - izpilda Valkas ģimnāzijas 10.c klases skolēni

* Šim pa pieri, tam pa pieri - Olgas Freibergas horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika, dejo Valkas pamatskolas 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs „Vainadziņš", vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa un Strenču vidusskolas 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

* Visi ciema suņi rēja - Ritas Spalvas horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Iļģi" interpretācijā, dejo Strenču vidusskolas 7. - 9. klašu tautas deju kolektīvs

* Daugavas krastā - Ilzes Arnes mūzika, Andra Ritmaņa vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, diriģents Aivars Trēziņš

* Mosties, celies, strādā - Raimonda Paula mūzika, Jāņa Petera vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, diriģente Inese Niklaviča

* Mazputniņi - Mildas Lasmanes horeogrāfija, Georga Dovgjallo mūzika, dejo Valkas pamatskolas 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs „Vainadziņš", vadītāja Skaidra Smeltere, koncertmeistare Tija Bērtiņa un Strenču vsk. 3. - 4. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

* Mežā eimu, mežā teku - folkloras kopu „Vainadziņš", „Rikanda" un Kārķu pamatskolas folkloras kopas programma, vadītājas Tija Bērtiņa, Skaidra Smeltere, Gita Plūmīte, Liene Skruode

* Zaļā daba - Ilutas Mistres un Lāsmas Skutānes horeogrāfija, Jura Vaivoda mūzika, dejo Valkas ģimnāzijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs „Vendīgs", vadītāja Aija Sallu, koncertmeistare Tija Bērtiņa un Strenču vidusskolas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

* Ča-ča-ča un Džaivs - dejo Kārķu pamatskolas sporta deju pulciņa un Valkas novada BJC „Mice" sporta deju kluba „Ziemeļvalsis" dalībnieki, pedagogi Ineta Zute un Dainis Liepiņš

* Tuvu, tuvu - Aigara Voitišķa mūzika, Mārtiņa Birņa aranžējums, spēlē Strenču vidusskolas pūtēju orķestris, diriģents Jānis Silakalns

* Uz dāldera danci griezu - Ginta Baumaņa horeogrāfija, tautas mūzika Raimonda Paula apdarē, dejo Valkas ģimnāzijas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs „Vendīgs", vadītāja Aija Sallu, koncertmeistare Tija Bērtiņa un Strenču vidusskolas 10. - 12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Ineta Lezdiņa

* Septiņi brīnumi - Ērika Ešenvalda mūzika, Māras Zālītes vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, solisti Lana Kutiščeva un Matīss Ziemulis, diriģente Liene Skruode

* Tā dziedāja Mārtiņš - Mārtiņa Brauna mūzika, Raiņa, Jāņa Petera, Mārtiņa Brauna un Noras Vētras - Muižnieces vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, diriģente Ināra Vītola

* Mana dziesma - Renāra Kaupera mūzika, Ingas Cipes vārdi, dzied Valkas un Strenču novada izglītības iestāžu apvienotais koris, soliste Arita Pāvuliņa, diriģente Inese Niklaviča

Komentāri 1

Izglītība