Valkā izvērtē vokālo ansambļu sniegumu

Bērnu un jauniešu centrā "Mice" ir aizvadīts Valkas novada izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkurss - koncerts "Balsis".Šobrīd novadā ir tikai pieci vokālie ansambļi, tāpēc organizatoriem prieks, ka bija ieradušies gandrīz visi.

Augstāko vērtējumu un I pakāpes diplomu konkursā saņēma Valkas pamatskolas 5. klašu vokālais ansamblis. Kolektīva vadītāja Ināra Vītola, koncertmeistare Nadežda Taņicina.

I pakāpes diplomu ieguva arī BJC "Mice" vokālais ansamblis "Brīnumiņš", bet II pakāpes diploms ir "Mices" vokālajam ansamblim "Brīnums". Abu kolektīvu vadītāja ir Inese Lečmane, koncertmeistare Tija Bērtiņa.

Īpašu pateicību par piedalīšanos svētkos žūrija teica Ērģemes pamatskolas 1. - 4. klašu vokālajam ansamblim, kura vadītāja ir Gita Plūmīte. Konkursa prasības ir ļoti augstas, tāpēc ērģemieši konkursā nepiedalījās, bet koncertā gan. Žūrija priecājās par viņu sniegumu. Tiesa, no 13 ansambļa dalībniekiem atbrauca tikai septiņi.

Reklāmas pauzēs G. Plūmītes audzēkņi dziedāja Raimonda Paula dziesmas.Visvairāk punktu ieguva Valkas pamatskolas jaunie dziedātāji. "Šis ansamblis dzied jau vairākus gadus, un tajā darbojas muzikāli un talantīgi bērni. Ļoti stabils kolektīvs," vērtē BJC izglītības metodiķe I. Lečmane.

Savukārt "Brīnumiņš" ir atraktīvs, centīgs un žiperīgs kolektīvs, kam ļoti patīk uzstāties. Dalībnieki ir sākuši dziedāt divbalsīgi un ļoti priecājas par iegūto diplomu. Pašlaik viņi gatavo projektu, kurā bērni dziedās ar kādu no ģimenes locekļiem.

Arī "Brīnuma" dalībniecēm ļoti patīk dziedāt. Interesanti, ka neviena no deviņām dalībniecēm nemācās mūzikas skolā. Šis ansamblis darbojas jau sesto gadu. Pašlaik meitenes sadarbībā ar teātra pulciņu gatavo muzikālo izrādi "Pauks un Šmauks".

Kad saieta vadītāja Romina Meļņika meitenēm jautāja, vai nav apnicis tik ilgi dziedāt, viņas atbildēja, ka noteikti nē. Par to, lai šis konkurss atšķirtos no iepriekšējiem, Romina nemitīgi piesaistīja publikas uzmanību, sarunājoties ar dziedātājiem, lai vairāk uzzinātu par katra kolektīva iekšējo dzīvi.

Pēc katra priekšnesuma savu viedokli izsacīja žūrijas dalībnieces Smiltenes BJIIC direktore Inga Sīmane, Strenču mūzikas skolas skolotāja Inese Niklaviča un Ozolu pamatskolas mūzikas skolotāja Inga Ruka.

Konkursa noteikumi ar katru gadu kļūst aizvien stingrāki, tāpēc mazajiem mūzikas kolektīviem nav viegli izpildīt noteiktās prasības, bet ņemot vērā to, ka bērni grib dziedāt, risinājums tiek meklēts. Ansambļi, kas nolikumā paredzētās prasības kvalitatīvi nevar izpildīt, ir koncerta dalībnieki un dzied savam un citu priekam.Konkursa "Balsis" turpinājums paredzēts Strenčos 2. martā, kur dziedās arī Sedas ansambļa bērni.

Izglītība