Valka jaunos Rīgas sargus sagaida ar karavīriem vislabāko laiku 1

Šķita, ka krēslainajā, pielijušajā pļavā aiz Valkas estrādes ir atdzīvojusies vēsture. Miglainajā un lietainajā dienā pēkšņi parādījās ugunskurs, aiz kura slējās lauku apmetnes teltis, kādas karavīri izmantoja pagājušā gadsimta sākumā. Šur tur pavīdēja stāvi latviešu streļķu formas tērpos.

 

Pareizāk gan būtu teikt, ka vakar Valkā mūsu vēstures varonīgākās lapas tika iedzīvinātas jaunās paaudzes sirdīs, jo pilsētas estrādē notika piedzīvojumu un izaicinājumu spēle "Jaunie Rīgas sargi". Uz to bija sabraukušas 14 komandas no Valkas rajona skolām.

 

Kaut arī laiks bija tāds, kādā kārtīgs saimnieks pat suni nelaiž ārā, rajona jaunsargi lietu izlikās nemanām un bija moži un dzīvespriecīgi. Jaunieši bija ieradušies no Smiltenes, Valkas ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas, Valkas un vairāku pagastu pamatskolām.

 

Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centra Sabiedrisko attiecību departamenta vadītājs Kaspars Timma pastāstīja, ka Valkā notiek jau 10. spēle "Jaunie Rīgas sargi".

 

 

"Priekšpusdienā jaunsargus konsultanti apmācīs un informēs navigācijā, Latvijas vēsturē, ekipējuma sagatavošanā darbībai, pirmās palīdzības sniegšanā, patvertnes izveidošanā un ugunskura iekuršanā. Pēc tam būs pusdienas lauku apstākļos un tad sāksies misija, kurā komandas sacensībās parādīs, cik katra labi ir apguvusi instrukcijas un informāciju priekšpusdienas konsultācijās," stāsta K. Timma.

 

Jaunsargiem vajadzēja veikt apmēram divarpus kilometru garu trasi, kurā atradās seši kontrolposteņi. Tajos arī jaunsargiem vajadzēja parādīt, cik labi viņi prot ierīkot patvertni, orientēties apkārtnē, sniegt palīdzību cietušajam, iekurt uguni, sagatavot ekipējumu un kādas ir viņu vēstures zināšanas.

 

Spēle Valkā bija balstīta uz vēsturisku leģendu. "Te notika Latvijas brīvības kara cīņas, Valka ir tā vieta, kur sāka formēties Valmieras kājnieku pulks. Šodienas misijā Valkas rajonā jaunā paaudze izdzīvos notikumus, kādos ir piedalījušies šī pulka kājnieki, jo arī viņi dzīvoja lauku apmetnē, kurā vajadzēja prast gan ātri iekurt uguni, gan atbilstoši laika apstākļiem sagatavot ekipējumu," saka K. Timma.

 

Lai vēsturiskais atskats uz Brīvības kara notikumiem būtu dzīvāks, vairāki spēles koordinatori bija tērpušies tā laika karavīru tērpos, ko spēles vajadzībām atvēlējuši mākslas filmas "Rīgas sargi" veidotāji. Savukārt drēgnajā laikā kaujiniecisku noskaņojumu palīdzēja uzturēt strēlnieku dziesmas.

 

Pēc pasākuma atklāšanas jaunsargu grupas sadalījās pa teltīm uz teorētiskajām nodarbībām. Vienā varēja dzirdēt stāstījumu par 13. gadsimtu, kad latvieši uzsāka cīņu pret vācu krustnešiem, citā instruktors norādīja, kādu apģērbu vispareizāk izvēlēties pārgājienos karavīra ekipējumam.

 

 

Arī patvertnes teltis nebija vienkārši uzreiz uzsliet. Instruktors norādīja, ka visām lietām, uzslienot telti, jābūt jau iekšpusē, citādi lietū tās var samirkt. Dažus knifus vajadzēja ievērot, lai telti ātri novāktu un salocītu.

 

Viena no spēles organizatorēm Marta Romānova stāsta, ka Valka spēles rīkotājus sagaidījusi ar kara laika darbībai atbilstošiem laika apstākļiem, jo katram karavīram esot skaidrs, ka pēdu jaukšanai vislabākie ir slikti laika apstākļi.

 

 

 "No Valkas man atmiņā paliks piemiņas brīdis pie pieminekļa Brīvības kara varoņiem. Tas bija emocionāls notikums. Zīmīgi, ka mūsu nometne atrodas netālu no varoņu kapiem. Mēs tur nevarējām neaiziet," apliecina M. Romānova.

 

Valkas ģimnāzijas jaunsargu komandas "Zohani" meitenes Viktorija Sidenko un Ginta Kozlovska atzīst, ka šādos pasākumos patīk pārbaudīt savas spējas. "Domāju, ka pārbaudījumi nebūs viegli, bet centīsimies ar visu tikt galā," saka V. Sidenko.

 

Arī Smiltenes Centra vidusskolas jaunsardzes Līga Bebrīte, Una Kalnīte un Elza Cīrule atzīst, ka pārbaudījumi nav viegli, bet interesanti. "Mēs šogad tikai pirmo gadu darbojamies jaunsardzē, bet savu izvēli nenožēlojam," stāsta L. Bebrīte.

 

Palsmanes pamatskolas 9. klases audzinātāja Ina Zālīte apliecina, ka bērniem pasākums ļoti patīk un spēli viņi gaidījuši ar nepacietību. "Arī mūsu skolā jaunsargu kustība ir pirmo gadu, bet daudzi par to jau izrādījuši interesi. Var teikt, ka skolās patriotiskā audzināšana ir ievērojami attīstījusies. Bērni šādās spēlēs paši var izdzīvot vēsturi. Esam skolēniem organizējuši ekskursiju arī uz Tīreļpurvu.

 

Caur praktiskām nodarbībām pusaudžus visvieglāk var ieinteresēt vēstures apguvē," saka I. Zālīte.Katrai komandai sevi sacensībām vajadzēja pieteikt ar kaujas saucienu. Tā tekstu vajadzēja izkliegt īsti kaujinieciski un to visiem nodemonstrēja spēles vadītājs Kaspars Zlidnis, grupas "Gain Fast" solists.

 

 

Lai patriotisma gars būtu augsts, K. Zlidnis klātesošajiem nolasīja kādu vēstures arhīvos atrastu karavīra vēstuli, ko viņš tuviniekiem sūtījis no frontes. Karavīrs raksta, ka atstājis lazareti un atgriežas kaujas ierindā, jo jāsargā dzimtā sēta, kas ir dārga, un tās zilās acis, kas tajā palika.

 

Spēlē uzvarēja Ērģemes jauniešu komanda "Ērģemes banda", 2. vietu ieguva Smiltenes Centra vidusskolas komanda "Jaunie purva bridēji", bet 3. vietu izcīnīja Palsmanes pamatskolas komanda "Strēlnieki".

 

Spēli "Jauni Rīgas sargi" visā valstī organizē Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs, valsts aģentūra "Tēvijas sargs"un Nacionālie bruņotie spēki.

Komentāri 1

Līga

Vēlos labot kļūdu šajā rakstā! Jaunieši no komandas "Ērģemes banda" ( kuri ieguva 1.vietu) nav no Ērģemes pamatskolas. jaunieši ir šī pagasta iedzīvotāji, kuri ir jau vidusskolas vecumā. Bet tikai 1 komandas dalībnieks ir no Ērģemes pamatskolas.

Tātad: Spēlē uzvarēja Ērģemes pagasta jauniešu komanda "Ērģemes banda".

pirms 12 gadiem, 2008.10.28 13:03

Izglītība