Valkā: Laiks izvēlēties turpmāko ceļu

Tuvojas laiks, kad sāksies tradicionālās Valkas proģimnāzijas iepazīšanas nodarbības. Pirmā tikšanās būs 23. februārī, uz kuru aicināti visi sestklasnieki un noteikti arī viņu vecāki, lai iepazītu skolu un pārrunātu, kas skolēnus gaida 7. klasē.

Ik pa brīdim samilzt jautājums,

vai Valkas ģimnāzija nenodara pāri pamatskolai

 

 

Valkas proģimnāzijas 7. klases audzēkņi, jautāti par iemesliem, kāpēc viņi mainīja skolu, nosauca daudz iemeslu: jaukāki un saprotošāki skolotāji (Arta un Elvis), labsirdīga attieksme no vecāko klašu skolēniem (Madara), tuvāk mājām (Raivis), klusāk un mierīgāk nekā pamatskolā (Krišs), iespēja iegūt labākas zināšanas un atzīmes (Monika Kristīne).

 

Vieglāk ir neko nemainītJau pirmajā tikšanās reizē notiks nodarbības angļu valodā un matemātikā. Šādas nodarbības paredzētas arī turpmākajos mēnešos. "Mūsu vēlme ir aicināt skolēnus un viņu vecākus padomāt par turpmāko izglītošanās ceļu. Proģimnāzijas mērķis ir dot iespēju ne tikai talantīgajiem, kam viss padodas spīdoši, bet visiem, kas ir motivēti mācīties un iegūt labu izglītību," skaidro Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga. Viņa ir pārliecināta, ka jau tagad katram jāzina, ko viņš darīs pēc 9. un pēc 12. klases. Šobrīd sabiedrībā ir situācija, ka ar deviņu klašu izglītību ir par maz. Lai gan tas nav oficiāli deklarēts, tomēr vidējai izglītībai jābūt kā minimumam.Gribam vai negribam to skaļi atzīt, tomēr katrā ģimenē bērna ceļu izlemj vecāki un viņu ieinteresētība. "Jebkurā vecumā gan mazam, gan lielam dzīvē ir vieglāk neko nemainīt. Daudz grūtāk ir izvēlēties, un sestklasniekiem šī ir pirmā nopietnā iespēja izvēlēties, tostarp arī viņu vecākiem," pārliecināta direktore. Jā, iespējams, būs grūtāk, taču katram pašam sev jāpajautā, kā interesēs tas ir. Proģimnāzisti, kuri beidz 9. klasi, simtprocentīgi turpina izglītību vidusskolā. Ir gadījumi, kad viņi to dara Valmieras Valsts ģimnāzijā, un Valkas ģimnāzijas administrācija par to tikai priecājas, ka skolēns ir saņēmis stabilu pamatu un drosmi šādai rīcībai. Direktore priecājas, ka, atnākot uz proģimnāziju daudzu skolēnu motivācija mācīties ir pozitīvi mainījusies. "Nenoliedzami, ka augošiem bērniem lielākas vai mazākas problēmas ir vienmēr, taču mācību jomā to ir mazāk," pārliecināta direktore.

 

Vienlīdz nozīmīgas ir visas klasesNesen Valkas domē notika saruna, kurā piedalījās par izglītību atbildīgās personas, abu skolu direktores, viņu vietnieki un klašu audzinātājas. Sanāksmē izsvēra visus pašreizējās izglītības sistēmas plusus un mīnusus. "Saruna bija lietišķa un vērtīga. Ir panākta vienošanās par abu skolu sadarbību," informē Valkas rajona Izglītības pārvaldes vadītāja Ilze Videmane. Viņa uzskata, ka proģimnāzijas klasei ir jāpastāv, taču arī pamatskolā bērniem ir jāiegūst laba izglītība, lai viņi varētu turpināt mācīties vidusskolā. Tātad vienlīdz nozīmīgas ir visas 7. klases.Protams, ka pamatskolas direktore Nadežda Možarova un pedagogi ir ieinteresēti, lai uz proģimnāziju bērni neaizietu, taču viņi ir pieņēmuši pilsētas domes izstrādāto izglītības stratēģiju. Direktore uzskata, ka apstiprinātie noteikumi ir precīzi jāpilda. "Ja ir vienošanās, ka no mums aiziet 20 audzēkņi, tad to nedrīkstētu pārkāpt, lai pamatskolā paliktu divas pilnvērtīgas klases. Mēs nedrīkstam nodarīt pāri nevienam bērnam. Uzskatām, ka esam spējīgi nepieciešamās zināšanas dot ikvienam septītklasniekam," nešaubās pamatskolas direktore.

Izglītība