Valkā: Liecība daudziem gadiem

Pirmdien Valkas kultūras namā notika mākslas skolas absolventu darbu vērtēšana. Tajā kā allaž piedalījās arī Smiltenes mākslas skolas pedagogi.

 

Vērtēšana notika visos mācību priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, dažiem arī kokgriešanā un veidošanā. Katram atsevišķi vērtēja diplomdarbu.

 

 

Ceturtdien Valkas mākslas skolas pedagogi dosies uz Smilteni, lai palīdzētu izvērtēt šīs skolas absolventu veikumu. "Šāda vērtēšanas sistēma ir objektīvāka, un izslēdz iespēju kādam mīļam bērnam kļūt vēl mīļākam vai otrādi," smaida Valkas skolas direktores vietniece Daiga Soloveiko.

 

Šogad skolu beidz 17 audzēkņi. Pedagogi cer, ka visiem būs pozitīvs vērtējums. Skola gaida jaunus audzēkņus nākamajam mācību gadam. Visus interesentus uzņems bez iestājeksāmeniem. Vecāki skolā var saņemt visu viņiem interesējošu informāciju un uzrakstīt iesniegumu par uzņemšanu skolā.

 

Smiltenes mākslas skolas direktors Haralds Balodis teic, ka valcēniešu izstāde ir ļoti krāsaina un atšķiras no Smiltenes bērnu darbiem. "Katra skola strādā atšķirīgi un tas veido tās stilu, jeb kopskatu," uzskata H. Balodis. Jautāts par to, kas viņam visvairāk patīk jaunajos valcēniešos, direktors apliecina, ka viņu visvairāk piesaista gleznas.

 

 

"Lai arī tās ir tikai dižu meistaru kopijas, dažos gadījumos tās ir interesantākas par oriģināliem. Vismaz man rodas tāda sajūta. Ja viltotājs var uzgleznot tik labi, tas ir daudzsološi," smaida mākslinieks. Neviens nezina kā iegrozīsies šo absolventu dzīve, un iespējams katram savējā glezna būs atgādinājums par skolā pavadīto laiku uz daudziem gadiem vai pat visu mūžu.

Izglītība