Valkā notiks stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa”

Piektdien, 5.novembrī plkst.14.00 Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā (BJC) „Mice" (Valkā, Semināra ielā 27) sāksies tradicionālais stāstnieku konkurss „Teci, teci valodiņa".

Lai celtu godā stāstīšanas tradīcijas, Valsts izglītības satura centrs (VISC), sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, nemateriālās kultūras pārmantošanas biedrību „Aprika", LU literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Rīgas Latviešu biedrības namā 27.novembrī pulcinās ap 100 bērnu un jauniešu - novadu labāko stāstnieku.

Par to, ka prasmi interesanti pastāstīt pasaku vai teiku, atgadījumu no kāda cilvēka vai savas dzīves utt., novērtē arī paši bērni un jaunieši, liecina novadu kārtas kuplais dalībnieku pulks. Valkas novada BJC „Mice" 5.novembrī pulcēsies 32 stāstnieki. Konkursam pieteikti dalībnieki gan no visām novada vispārizglītojošajām skolām un BJC „Mice", gan arī no kaimiņu novadiem - Trikātas, Ēveles pamatskolām un Valmieras.

Ja esat labi klausītāji un vēlaties dzirdēt neaizmirstamus atgadījumus, kā arī kopā ar stāstniekiem pārcilāt folkloras mantojumu, gaidīsim arī Jūs.

Izglītība