Valkā skolas dārzā stādīs tūjas

Piektdien Valkas pamatskolā un ģimnāzijā būs svētku diena, kurā devīto un divpadsmito klašu abiturientus pēdējo reizi zvans aicinās uz mācību stundām. Pēc tam sekos eksāmeni un izlaidums.

Valkas ģimnāzijas direktore Lilita Kreicberga informē, ka svinīgā līnija ar devīzi "Cik viņi mums ir dažādi un talantīgi!" skolas pagalmā sāksies pulksten 9.45. Arī šogad abiturienti skolas dārzā stādīs tūjas.

Šajā mācību gadā ģimnāziju absolvēs 23 9. klases abiturienti (audzinātāja Andriga Lozda), 21 12.a klases skolēns (Dace Langenfelde), 29 12.b klases audzēkņi (Viola Levina) un deviņi 12.c klases abiturienti (Vineta Skutāne).

L. Kreicberga ir gandarīta, ka šajā mācību gadā skolas beidzēji ir talantīgi dažādās jomās - dziedāšanā, dejošanā un mākslā. Pirmais centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasēm būs pirmdien, 24. maijā. Pēdējais eksāmens notiks 14. jūnijā vācu valodā.

Savukārt pirmās izlaiduma svinības notiks 12. jūnijā, kur skolas beigšanas apliecību saņems 9. un 12.c klases skolēni.

Valkas pamatskolas devītajiem pulksten 12.00 būs klases stunda ar savu pirmo audzinātāju, bet pulksten 13.00 - svinīgs pasākums skolas zālē. Skolas direktore Nadežda Možarova informē, ka šajā mācību gadā skolu absolvēs 17 9.a klases skolēnu (audzinātāja Vineta Barviķe), 19 9.b klases audzēkņu (Ingrīda Sebre) un septiņi 9.d klases beidzēji (Nadežda Gredasova).

Pirmais eksāmens būs latviešu valodā trešdien, 26. maijā. Šajā dienā valsts valodas eksāmenu kārtos arī mazākumtautību programmas skolēni. Pēc tā viņi saņems valsts valodas prasmju novērtējumu atbilstoši Valsts valodas likumam.

Izglītība