Valkā šodien burziņvakars „Sērfo droši”

Ceturtdien, 11.februārī plkst.15.00 Valkas novada Bērnu un jauniešu centrā (BJC) „Mice" būs interneta drošībai veltīts burziņvakars „Sērfo droši". Atzīmējot Vispasaules drošāka interneta dienu, līdzīgi pasākumi februārī un martā notiks visā Latvijā.

Pasākuma „Sērfo droši" norise ieplānota divās daļās. Pirmā būs informatīvā, kurā Valkas ģimnāzijas jaunieši klātesošos iepazīstinās ar biežāk izmantotajiem sociālajiem portāliem, piemēram, draugiem.lv.

Jaunieši pastāstīs arī par šo portālu pozitīvajām iespējām un vērsīs uzmanību uz kļūdām, ko nevajadzētu pieļaut, izmantojot šo un citus, saturā līdzīgus portālus. Pasākuma gaitā visi kopīgi skatīsies un pārrunās arī dažas filmiņas par drošību internetā.

Tiks akcentēts uzticības tālrunis, uz ko var zvanīt, lai saņemtu profesionālu palīdzību. Tāpat tiks aplūkotas vietnē www.drossinternts.lv ievietotās spēles un konkursi, kur bērni var droši izpausties. Jauniešiem - lektoriem iepriekšminēto tēmu izstrādāt un sagatavot palīdz Valkas ģimnāzijas informātikas skolotājas un mediju centrs.

Pasākuma otrā daļa būs disenīte. Tiem, kuri tai laikā nevēlēsies dejot, BJC jaunieši piedāvās minikonkursiņus - „atrodi internetā".

Pasākuma organizēšanā un norisē piedalās Valkas pilsētas bibliotēka, BJC „Mice", Valkas jauniešu birojs, Valkas ģimnāzija.

Izglītība