Valkā: Turpinās dalību projektā

Latvijas - Igaunijas institūts nolēmis turpināt dalību Vidzemes mēroga projektā par mūžizglītības sistēmas ieviešanu.

Institūta direktore Laila Ontensone informē, ka Valkā projekta ietvaros nolemts organizēt mācības sociālā riska grupu cilvēkiem. "Tā būs mūsu mērķprogramma, pēc kuras vadīsimies. Domājam mācībās iesaistīt pirmspensijas vecuma cilvēkus, kuriem ir grūtības atrast nodarbošanos," saka L. Ontensone.

Izglītība