Valkas BJIC ir pirmais Latvijā, kurš ir ieguvis ekoskolas nosaukumu 1

Aizvadītajā skolas brīvlaikā visnotaļ ievērojamas aktivitātes notika novada bērnu un jauniešu interešu centrā, kurš tagad ir ieguvis oficiālu nosaukumu - "Mice". Šis plāns brieda trīs gadus.

Ceturtdien "Micē" notika Valkas novada skolu pašpārvalžu līderu pirmā nodarbība. "Visu skolu dalībnieki bija ieradušies gana kuplā skaitā un, šķiet, viņiem bija interesanti diskutēt par brīvā laika pavadīšanas iespējām. Esam mazs novadiņš un visiem jādzīvo draudzīgi, tāpēc arī aicinājām pagastu jauniešu centru vadītājus, lai uzzinātu, kādas aktivitātes notiek laukos," stāsta semināra vadītāja Inese Lečmane. Viņa domā, ka tā bija idejām bagāta diena.

Popularizēs "Award" programmuAlise Ozola no Valkas pamatskolas, jautāta, ko viņai dod mācīšanās līderskolā, "Ziemeļlatvijai" atbildēja, ka tā ir lieliska iespēja apmainīties ar jaunām idejām un gūt pieredzi, lai interesantāk veidotu pasākumus savā skolā. "Man ir jaunas idejas par skolotāju dienas organizēšanu.

Uzzināju par jaunām spēlēm, kas izmantojamas jauno skolēnu "iesvētīšanas" dienā," stāsta pašpārvaldes dalībniece. Amanda Pētersone piebilst, ka vēl apguvuši jaunas iepazīšanās spēles agrāk nezināmā sabiedrībā.

Tikšanās otrajā sadaļā notika jauniešu iepazīstināšana ar kustību "Award". Valkas ģimnāziste Anete Selga ir vienīgā šīs starptautiskās jauniešu programmas dalībniece Valkas novadā.Vairāk lasiet laikrakstā "Ziemeļlatvija".

Komentāri 1

Izglītība