Valkas dome godina labākos skolēnus

Ceturtdien Valkas labākie skolēni saņēma simbolisku suvenīru ar devīzi - "Pārlec Pedeli, ja vari!". Visi klātesošie bija pārliecināti, ka šiem jaunajiem cilvēkiem nav problēmu ar šķēršļu pārvarēšanu, jo viņi sevi nepārtraukti pierāda kā jaunu virsotņu iekarotājus.

 

Ceturtdien J. Cimzes Valkas mūzikas skolā notika labāko skolēnu pieņemšana pie pilsētas domes priekšsēdētājas Undas Ozoliņas. Uz tikšanos bija aicināti 64 skolēni, kuri sevi pierādījuši, sasniedzot vērā ņemamus rezultātus mācībās un Valkas rajona un Latvijas mērogā.

 

Valkas ģimnāzijas 12.a klases skolnieks Roberts Fedosejevs šādā pieņemšanā piedalījies vairākus gadus. Puisis ir pārliecināts, ka viņam šajā mācību gadā šis gods pienākas par iegūto 2. vietu vācu valodas olimpiādē republikas mērogā.

 

"Atzīmes nav tik augstas, kā vēlējos, bet rezultāti olimpiādēs ir labi," domā Roberts. Viņš ir pārliecināts, ka šādi pasākumi ir nepieciešami, īpaši jaunāko klašu skolēniem, jo tas ir viens no dzinuļiem mācīties vēl labāk.

 

 

Abituriente Jana Bērtule ir gandarīta, ka par sasniegumiem mācībās priecājas ne tikai pati, bet arī citi cilvēki. Savukārt Valkas ģimnāzijas labākais 12. klases skolnieks Viktors Magone, kuram ir augstākā vidējā atzīme - 8,75 - atklāj: "Uzaicinājums uz pieņemšanu man jau kļuvis par tradīciju."

 

"Es labi mācos, tāpēc mani uzaicināja," domā Valkas pamatskolas 2. klases skolnieks Dāvis Bergholds. Viņš gan bilst, ka viņam nemaz nepatīkot mācīties un mīļākā stunda esot starpbrīdis. Savukārt Armandam Plociņam skolā vislabāk patīkot vizuālās mākslas stundas.

 

Valkas domes Izglītības nodaļas vadītāja Līga Veinberga atzīst, ka labāko skolēnu un pedagogu pieņemšana pilsētas dzīvē kļuvusi par jauku un stabilu tradīciju. Dome paldies teic ne vien skolas jaunatnei, bet arī 37 pedagogiem no visām četrām izglītības skolām.

 

 

Pedagogu pieņemšana notika tās pašas dienas vakarpusē. Uz to bija aicināti skolotāji, kuri sagatavotie skolēni plūca laurus republikas mēroga olimpiādēs.Pasākuma rīkotāji bija parūpējušies arī par cienastu.

Izglītība