Valkas ģimnāzijā gatavojas zinātnisko darbu konferencei

18. martā Valkas ģimnāzijā notiks rajona vispārizglītojošo skolu 10. - 12. klašu skolēnu 31. zinātniski pētniecisko darbu konference.

 

Konferencē piedalīsies skolēni no Valkas ģimnāzijas, Smiltenes ģimnāzijas, Strenču vidusskolas, Smiltenes Centra vidusskolas, kā arī rajona skolotāji, kuri vērtēs skolēnu darbu un mutiskās aizstāvēšanas lasījumos. Pasākuma galvenā rīkotāja ir rajona izglītības pārvaldes direktores vietniece Dzintra Auzāne.

Izglītība