Valkas ģimnāzijā informācijas diena

Valkas ģimnāzijā informācijas diena notiks 26. aprīlī pulksten 10.00. Skolā gaidīti visi, kuri apsver iespējas un vēlas mācīties šajā ģimnāzijā.

Devītklasniekiem atlicis pavisam nedaudz līdz skolas beigšanai, tāpēc ir laiks domāt par turpmāko ceļu.

 

Skolēni uzzinās par piedāvātajām izglītības programmām, par iespējām gan mācībās, gan ārpusstundu darbā. Skolas administrācija un pedagogi gaidīs ikvienu interesentu.Sīkāka informācija pa tālruni 4707272

Izglītība