Valkas ģimnāzijā kopsapulce

Nākamceturtdien, 17. septembrī, pulksten 18.00 Valkas ģimnāzijas aktu zālē notiks skolas pedagogu, skolēnu un vecāku kopsapulce.

 

Valkas novada domes preses sekretāre Inguna Medne informē, ka sanāksmē pedagogi informēs par mācību darba organizāciju 2009./ 2010. mācību gadā, kā arī par iespēju darboties pulciņos un pašdarbības kolektīvos.

 

 

Skolotāji iepazīstinās ar jaunumiem ģimnāzijā, būs iespēja apskatīt jaunos mācību kabinetus. Klātesošie varēs uzzināt par ģimnāzijas sadarbības projektu ar Franciju.Pēc tam sarunas ar vecākiem klašu audzinātāji turpinās klasēs.

Izglītība