Valkas ģimnāzijā sasniegts Eiropas skolu līmenis

Kopš 2007. gada septembra Valkas ģimnāzijā lieto skolas elektronisko žurnālu eKool. Taču turpmāk šī e-pakalpojuma izmantošana skolotājiem būs ērtāka un efektīvāka.

 

"Katrā Valkas ģimnāzijas skolas kabinetā ir dators un līdz ar to skolotājiem paplašināsies iespējas izmantot modernās tehnoloģijas, neizejot no sava mācību kabineta. Turpmāk tieši mācību stundas laikā būs iespēja ielikt vērtējumus, ierakstīt kavējumus, stundas tematu un mājas darbus. Ieguvēji būs arī vecāki, jo viņiem būs iespēja operatīvi sekot sava bērna skolas gaitām," skaidro Valkas ģimnāzijas direktores vietnieks informātikas jautājumos Rolands Rastaks.

 

Tehnika ir saņemtaDatortehnikas papildinājums un datortīkla paplašināšana ir reāla e-pārvaldes ieviešana, jo skolas elektroniskais žurnāls ir viens no elektroniskās informācijas apmaiņas veidiem starp skolu un vecākiem. Dators ar interneta pieslēgumu pavērs jaunas iespējas modernizēt arī mācību procesu. Projekta "E - Vidzeme" ietvaros Valkas pilsētas informācijas tehnoloģiju vides attīstīšanai jaunu datortehniku decembrī piegādāja visām Valkas pilsētas domes iestādēm - domei un tās nodaļām, pirmsskolas izglītības iestādēm, pamatskolai, ģimnāzijai, mākslas skolai, mūzikas skolai.

 

Nodrošina e - pārvaldiIr uzsākti darbi un janvārī paredzēts pabeigt pilsētas datortīkla izveidi. Savstarpēji būs savienotas visas domes nodaļas un pakļautības iestādes, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu interneta pieslēgumu un e-pārvaldes izmantošanu. Projektu finansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības fonds un Valkas pilsētas pašvaldība, kopējā summa 200 000 latu, un to vada Vidzemes attīstības aģentūra.

Izglītība