Valkas ģimnāzijā: Starptautiskais “ūdensprojekts” gūst negaidīti lielu atzinību

Otrdien Valkas ģimnāzijas pedagoģe piedalījās konferencē "Radošums un inovācijas Comenius skolu un Grundtvig mācību partnerībās" Rīgā Kongresu namā un saņēma priecīgu vēsti - ģimnāzijas darbs konkursā "Piecas zvaigznes" ir kļuvis par laureātu.

 

Tas nozīmē, ka 87 Latvijas skolu vidū valcēniešu darbs atzīts par vienu no "piecām zvaigznēm". Šajā projektā piedalījās visas ģimnāzijas klases atkarībā no savām spējām un izrādītās iniciatīvas, taču daži skolēni bija īpaši aktīvi.

 

Ieguldīts liels darbsProjekta ietvaros Līva Kalniņa bija izveidojusi fotogrāfiju ekspozīciju par ūdeņiem, piedalījās arī citās aktivitātēs. "Ir ļoti patīkami, jo negaidīju, ka būs tik labs rezultāts. Uzskatu, ka kopumā šajā projektā ieguldījām patiešām lielu darbu," komentē Līva.

 

Viņa vadīja konferenci, piedalījās daudzās projekta sanāksmēs, tostarp arī Igaunijā. Līvas klasesbiedrene Zane Store piebilst, ka arī viņai esot patīkami redzēt saņemto diplomu un balvu. "Žūrija ir novērtējusi mūsu pūles. Redzam ka darbs nav bijis velts, tāpēc ir prieks censties," nešaubās Zane.

 

Četri darbi zvaigznēmPar aktivitātēm trīs gadu garumā projektā "Ūdens - dzīvības un enerģijas avots" "Ziemeļlatvija" ir rakstījusi vairākkārt, jo tās bija četras, kas īstenotas kopā ar partneriem no Igaunijas un Lietuvas. "Kongresu namā man bija patīkams pārsteigums, ka mūsu skolai tik labi ir veicies," atzīst projekta koordinatore D. Langenfelde.

 

Viņa atgādina projekta būtību - pieredzē, kā šo tēmu ietvert gan mācību stundās, gan ārpus tām, dalījās visu iesaistīto valstu skolotāji. Pirmais darbs bija nodrukāta grāmatiņa piecās valodās ar esejām, dzejoļiem, pārdomām, miniatūrām un zīmējumiem.

 

Nākamais projekta darbs bija mājaslapas izveide internetā, pēc tam teatralizēts uzvedums un audiovizuāla ekspozīcija "Ūdens refleksijas" ar fotogrāfijām, zīmējumiem un ierunātiem attiecīgiem komentāriem vairākās valodās.

 

Nav jāmēra naudas izteiksmē"Šoreiz projektā lielākā balva bija morālais gandarījums, vērtētāji bija ļoti autoritatīvi profesionāļi. Ne vienmēr uzvaras lielums mērāms naudas izteiksmē," uzskata koordinatore. Valkas ģimnāzija ir gatava piedalīties nākamajos projektos.

 

Jau ir pienācis uzaicinājums no kādas skolas Norvēģijā piedalīties partnera statusā citā Comenius projektā. Norvēģi gaida papildu ziņas no valcēniešiem par savu skolu. Par to nav jābrīnās, jo Valkas ģimnāzija ir ierakstīta to Eiropas skolu sarakstā, kuras var piedalīties liela mēroga projektos.

Izglītība