Valkas ģimnāzijā uzlabos materiāli tehnisko bāzi

Ir noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais atklātais konkurss par dabas zinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma piegādi izglītības iestādēm.

Novada Attīstības un projektu daļas vadītājs Ernests Lībietis stāsta, ka pērn vasarā Valkas ģimnāzijā izremontēti un ar mēbelēm labiekārtoti vairāki kabineti - fizikas, matemātikas, bioloģijas un arī laboratorijas telpas. Projekts turpinās,un kabinetos pavisam būs nonāks arī moderns aprīkojums.

Izglītība