Valkas ģimnāzijā valda maldinošs klusums

Šodien Valkas ģimnāzijā neskanēja tik ierastais zvans uz stundām, jo notika šajā mācību gadā pirmā projektu diena. Jau dažus gadus skola ir attiekusies no projektu nedēļas, jo ieviesusi jaunu kārtību - mācību gadā laikā notiek piecas projektu dienas.

 

Valkas ģimnāzijas direktores vietniece Una Veinberga atzīst, ka skolā valda neierasts klusums, jo vairums ģimnāzistu apmeklē individuālās konsultācijas pie darbu vadītājiem. Skolotājai ir sastādīts grafiks, kādos laikos pie viņas ierodas zinātniski pētniecisko darbu izstrādāji.

 

Gatavojas žetonu vakaramPirmajās projektu dienās divpadsmitie gatavojas savam žetonu vakaram, kas notiks februāra beigās. Skolēni apgūst valša soļus, plāno pasākuma norisi un vietu.

 

Šodien 10. klases skolēni uzsāk, bet 11. klases skolēni turpina darbu pie saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Darbu tēmas un darba vadītājus skolēni izvēlas jau 1. semestrī.

 

Proģimnāzijas klašu skolēni strādā pie klašu projektiem. Piemēram, 7. klase pētīs Lugažu muižu, bet dažas klases izvēlējušās pētīt karjeras iespējas.

 

Izvēlas dažādas tēmasValkas ģimnāzijas 11.a klases skolniece Ilze Ozoliņa savam zinātniski pētnieciskajam darbam izvēlējusies tēmu par bērnunama bērnu adaptāciju sabiedrībā. Ilzei ir ko teikt, jo meitene pati 12 gadus dzīvojusi Ērģemes bērnunamā, bet jau četrus gadus dzīvo pie aizbildņiem - Sandas un Daira Studentiem.

 

Izstrādājot darbu, Ilze uzstādījusi mērķi - izzināt, ko līdzcilvēki zina par bērnunama bērniem un kāda ir viņu attieksme. Ilze atklāj, ka viņa savu nākotni vēlas saistīt ar pirmsskolas pedagoga darbu un, iespējams, šis darbs noderēs arī studijās.

 

Savukārt 10.c klases skolniece Zane Rēpele izstrādā darbu par sakāmvārdiem latviešu un vācu valodā. Skolniece viesojusies Vācijā, kā arī viņai padodas vācu valoda. Zane nolēmusi nākotnē kļūt par tulku, tāpēc šis darbs viņu aizrauj kā topošo vācu valodas speciālisti.

 

11.a klases skolniece Zane Store pievērsusies tēmai par datoru un televīzijas ietekmi uz cilvēku. Viņa jau izdarījusi pirmos secinājumus par to visnotaļ kaitīgo ietekmi uz veselību, piemēram, redzi.

Izglītība